Lapin aluehallintovirasto antoi selvityksensä Meri-Lapin sote-yhteisyrityksestä – "Ei suuria huomioita, jotka olisivat yhteisyrityksestä sopimisen vastaisia"

Lapin aluehallintovirasto on tänään antanut sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen Meri-Lapin sote-yhteisyrityksestä. Viraston mukaan lopullista lausuntoa on mahdotonta antaa vielä, sillä yhteisyrityksestä ei ole vielä olemassa lopullista sopimusta.

Lapin aluehallintovirasto
Lapin Avi eli entinen lääninhallitus Rovaniemi.
Lapin entisen lääninhallituksen talo RovaniemelläYLE Marjukka Talvitie

Lapin aluehallintovirasto on antanut selvityksensä Meri-Lapin sote-yhteisyrityksestä. Aluehallintoviraston mukaan asian osalta on vielä paljon avoimia kysymyksiä.

Kuntalehti uutisoi aiemmin tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun), että sosiaali- ja terveysministeriö lähetti Meri-Lapin valtuustojen päätösten jälkeen aluehallintovirastolle seitsemän kohtaa sisältävän selvityspyynnön.

Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja kommentoi aiemmin Lapin Kansalle (siirryt toiseen palveluun), että eri ministeriöiden toimeksiannot ovat aluehallintovirastossa arkipäivää. Sen sijaan poikkeuksellista hänen mukaansa on, että selvitystyö koskee tulevaa eikä jo käynnissä olevaa toimintaa. Työ asetti myös Lapin aluehallintoviraston hankalaan tilanteeseen, sillä yhteisyrityksestä on olemassa vasta sopimusluonnos eikä lopullista sopimusta.

Meri-Lapin kuntien Simon, Keminmaan, Kemin ja Tornion sekä terveyspalveluyhtiö Mehiläisen jatkoneuvottelut lopullisesta sopimuksesta ovat käynnistyneet tällä viikolla. Aluehallintovirasto ei voinut vielä tehdä asiassa täydellistä arviointia, sillä virastolla oli käytettävissään vain yhteisyrityksen sopimusluonnos.

– Totta kai se on vaikeaa, että siellä ei ole määritelty riittävän tarkasti asioita, jotta me olisimme voineet tätä arviointia tehdä. Siellä on monta asiaa, joista sanotaan, että "täydentyy neuvotteluissa" ja me tarvitsemme sitten tietysti lopulliset asiakirjat voidaksemme tehdä tarkan arvion, sanoo Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirastosta.

Kemin kaupunginlakimies Santeri Lindholm luonnehtii lausuntoa neutraaliksi.

– Lausunto oli hyvin neutraali eikä siellä ollut suuria kysymyksiä tai huomioita, mitkä olisivat yhteisyrityksestä sopimisen vastaisia. Selvityksessä oli muutamia huomioita, jotka näyttäytyvät sellaisina, että ne voidaan ottaa huomioon, kun sopimusluonnosta tarkistetaan.

Selvitys auttaa sopimuksen jatkoneuvotteluja

Aluehallintovirasto toivoo, että jatkoneuvotteluissa kiinnitettäisiin huomiota aluehallintoviraston esiin nostamiin asioihin.

– Toivottavasti yhteisyrityksen valmistelijat ottavat nyt huomioon nämä seikat, joita me olemme nostaneet esille selvitettävinä asioina, Poikajärvi toteaa.

Kemin kaupunginlakimies Santeri Lindholm sanoo, että aluehallintoviraston näkemyksen esille tuominen sopimusneuvotteluiden tässä vaiheessa oli positiivinen asia.

– Tämä on hyvä selvitys. On ehdottomasti positiivinen asia, että selvitys tuli tässä vaiheessa, jotta osaamme ottaa myös aluehallintoviraston näkemykset huomioon lopullisessa sopimuksessa.

Aluehallintovirasto nosti yhtenä kohtana esiin Keminmaan alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavan ratkaisun. Kemin kaupunginlakimiehen mukaan asia ei saata kuntia eriarvoiseen asemaan.

– Se ei mielestäni aseta kuntia siinä mielessä eriarvoiseen asemaan, että Keminmaan ratkaisu ei kuitenkaan muuta muiden kuntien osuuksia tai velvollisuuksia sopimuksen piirissä. Maksuosuuksien tulisi määräytyä kunnille aiheutuvien kustannusten mukaan, kuten ne ovat tähänkin asti määräytyneet eli muiden kuntien kustannusten nousun tai laskun ei pitäisi koitua muiden kuntien vahingoksi, Lindholm sanoo.