Boliden valmistelee isoa laajennusta vaarallisen jätteen kaatopaikkaan Kokkolassa – kaupunki suuntaisi sen mieluummin pohjavesialueelle kuin merelle

Bolidenin sinkkitehdas valmistelee vaarallisen jätteen kaatopaikalleen kymmenien hehtaarien laajennusta. Hyvät vaihtoehdot ovat kortilla.

Boliden Kokkola
Kuva Bolidenin nykyisestä vaarallisten aineiden kaatopaikasta
Kuvassa Bolidenin nykyinen vaarallisten aineiden kaatopaikka. Yhtiö valmistelee sen laajentamista joko merelle kuvassa pengertien päässä hahmottuvaan "pommisaareen" saakka, alueen oikealle puolelle (VE2a) tai myös kuvan etualalle (VE2b). Nykyistä aluetta voidaan myös korottaa huomattavsti.Boliden

Bolidenin Kokkolan sinkkitehdas on polkaissut hyvissä ajoin käyntiin lupaprosessin vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamiseksi. Nykyinen jätealue riittänee suurteollisuuden tarpeisiin vuoden 2035 tienoille saakka.

Varhainen varautuminen kertookin siitä, kuinka vaikeaa on sovittaa kymmenien hehtaarien laajennus meren, Natura 2000 -alueen ja pohjavesialueen rajaamalle alueelle.

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta löytää hankkeen ympäristönvaikutusten arviointiselostuksesta useita puutteita. Se esittää kuitenkin Bolidenille yhden uuden mallin kaatopaikan laajentamiseen, koska lautakunta ei halunnut tyytyä pelkkään eri vaihtoehtojen kritiikkiin.

– Pyrimme esittämään sellaisen toteuttamisvaihtoehdon, joka olisi tietyin reunaehdoin mahdollinen ja minimoisi suurimman osan aiheutettavista ympäristöhaitoista suurteollisuusalueella, merialueella ja luonnonsuojelualueella sekä huomioisi pohjavesien suojaustarpeet, kirjoitetaan lausunnossa.

Lautakunnan lausunnon mukaan paras vaihtoehto oli korottaa nykyistä aluetta ja laajentaa sitä kaakkoon, osin pohjavesialueen päälle.

– Kyseessä on 2. luokan pohjavesialue, se pystyttäisiin suojaamaan riittävästi, uskoo Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikkö Michael Hagström.

Bolidenin esittämistä vaihtoehdoista yksi on nykyisen kaatopaikan korottaminen 60 metriin. Korkeimmat kohdat ovat nyt 27 metrissä. Vertailun vuoksi Kokkolan korkeimmat huiput Patamäki, Roskaruka ja Köykärin huippu ovat noin 40 metrissä.

Lautakunta tyrmää lausunnossaan kaatopaikan laajentamisen merialueelle. Myöskään alueen laajentamista Harrbåda–Rummelön Natura-alueen suuntaan se ei pidä suotavana.

Yleisötilaisuus epäonnistui ja selostuksessa puutteita

Kokkolan ympäristöpalvelut kritisoi hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettyä yleisötilaisuutta. Esimerkiksi hankkeen ohjausryhmään nimetyt Ykspihlajan ja Sannanrannan asukasyhdistykset, kalastajat ja media jäivät kutsumatta tilaisuuteen, ja osallistujamäärä jäikin vähäiseksi.

– Vaikka YVA-prosessi kokonaisuudessaan täyttänee lain vaatimat edellytykset, sisältyy sekä yleisötilaisuuden järjestämiseen että selostuksen sisältöön vakavia puutteita, jotka vaikeuttavat kokonaiskuvan muodostumista ja varsinkin eri vaihtoehtojen vertailua, kirjoitetaan lausunnossa.

Lautakunta löysi suuria puutteita myös kaavamääräyksissä ja niiden esittämisessä varsinkin koskien Natura-aluetta. YVA-selostuksessa ei myöskään huomioitu suurteollisuusalueella voimassaolevia muita ympäristölupia ja toimintojen yhteisvaikutuksia, jotka rajoittavat laajennushanketta.

YVA-selostus perustuu Kruunupyyn lentoaseman säätietoihin, jotka eivät vastaa olosuhteita meren rannalla, huomioi lautakunta. Tuuliolosuhteiden erillisselvitys olisi ollut tarpeen arvioitaessa esimerkiksi hiukkasten leviämistä Harrbådan tai asuntomessualueen suuntaan.

Lautakunta pahoittelee myös sitä, että Harrbådan pohjavesialueen statusta ja siihen liittyviä oikeudellisia edellytyksiä ei selvitetty, vaikka kaupunki painotti tämän tärkeyttä etukäteen. Näin olisi voitu arvioida paremmin, onko laajentuminen pohjavesialueelle ylipäätänsä mahdollista.

Kokkolan kaupunginhallitus antaa vielä oman lausuntonsa asiasta. Kansalaiset voivat jättää oman mieliipteensä hankkeesta Etelä-Pohjanmaan ely-keskukseen 8.1. 2018 mennessä.