"Varmistettava, että kaupunkilaisten maksettavaksi ei viuluja tule" – Turun toriparkin rakennuslupa täynnä ehtoja

Turun rakennuslautakunnan puheenjohtaja korostaa, että rakennusluvan lukuisat ehdot on täytettävä ennen kuin toriparkkia aletaan rakentaa.

rakennusluvat
asemakaava tulevasta toriparkista
Johanna Manu / Yle

Turun Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen eli toriparkin rakennuslupahakemus meni läpi torstaina ensimmäisellä käsittelykerralla. Rakennuslautakunta hyväksyi luvan äänin 8–5. (siirryt toiseen palveluun)

Lautakunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Ville Valkonen korostaa, että hakemusta edelsi perinpohjainen valmistelu ja taustoitus. Seuraavaksi kaupunginhallitus saa hankkeesta riski-, rahoitus- ja vakuusselvitykset.

– Nyt myönnetyssä luvassa oli hyvin paljon ehtoja, jotka täytyy vielä täyttää ennen kuin rakentaminen saa alkaa. Ehdoissa vaaditaan erilaisia laajoja selvityksiä ennen kuin rakennusvalvonta varsinaisesti myöntää luvan aloittaa työt.

Valkonen odottaa rahoitusselvityksestä käyvän ilmi, että kaupunkilaisten kukkarolle ei olla menossa.

– Kaupunginvaltuutettuna pidän hyvin tärkeänä, ja tiedän, että kokoomusryhmä pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että toteuttaja on riittävän harteikas sekä taloudellisesti että osaamisresursseiltaan. On voitava varmistua siitä, että kaupunkilaisten maksettavaksi tästä ei viuluja tule.

Viisi vastusti

Rakennuslupahakemusta vastaan äänestivät vihreät, perussuomalaiset sekä toinen vasemmistoliion jäsenistä. Vihreiden Anita Birstolinin mielestä suunnitelma poikkeaa liikaa voimassa olevasta kaavasta. Birstolin pitää selvänä, että rakennusluvasta valitetaan, mutta hän ei usko sen muuttavan lopputulosta.

– Meidän Turku -yhdistys on ilmeisesti ainakin valittamassa, ja ehkä muitakin. Suurin pelko minulla on se, että kyseessä on niin valtava työmaa. Siellä on 71 000 kuutiota savea, joka siirretään, ja alue menee useaksi vuodeksi kokonaan myllerrykseen. Se on harmi.

Toriparkin rakennuslupahakemuksesta jätettiin kolme huomautusta.

Ortodoksinen seurakunta vaatii Kauppatorin laidassa sijaitsevan Pyhän Aleksandran kirkon paalutusta rakennusvaurioiden ehkäisemiseksi. Asunto-osakeyhtiö Pyramid katsoo, että rakennuslupahakemus on epäselvä eikä vastaa voimassaolevaa asemakaavaa. Turun Polkupyöräilijät on puolestaan huolissaan kevyen liikenteen yhteyksistä toriremontin aikana.

Toriparkin rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun lupa tulee lainvoimaiseksi.