Oman kunnan terveyspalvelut eivät käy Ahti Hyvölälle – mieluummin tutun lääkärin pakeille, vaikka bensaa palaakin

Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Kärsämäki
Lääkäri ja stetoskooppi.
Julia Hiebaum / AOP

Potilaan ja lääkärin suhde voi kestää jopa vuosikymmeniä, ja usein tuttu hoitohenkilökunta tuo turvaa ja luottamusta potilaille.

Kun Kärsämäen sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut ulkoistettiin Attendolle, siirtyi 20 vuotta kunnassa toiminut lääkäri naapurikuntaan Haapajärvelle. Jotkut kuntalaisista siirsivät terveyspalvelunsa lääkärinsä mukana.

Ahti ja Sirkka Hyvölä.
Ahti Hyvölä vaihtoi terveyskeskusasiakkuutensa Haapajärvelle heti Kärsämäen ulkoistamispäätöksen jälkeen. Sirkka Hyvölä kävi aluksi Attendolla, mutta vaihtoi myös tutun lääkärin perässä Haapajärvelle koska ei kokenut saavansa toivomaansa palvelua. Timo Nykyri / Yle

Kärsämäkinen Ahti Hyvölä on yksi heistä. Vaikka lääkärimatkoihin menee nykyään yhteensä 100 kilometriä, ei se Hyvölän mukaan haittaa, kun saa hyvää palvelua.

– Minulla on tuttu ja turvallinen lääkäri, mies toteaa.

Myös Ahti Hyvölän vaimo, Sirkka Hyvölä, vaihtoi palvelunsa Haapajärvelle. Hän oli ensin Attendon asiakkaana, mutta ei ollut omien sanojensa mukaan tyytyväinen palveluun.

Tutun lääkärin merkitys on Sirkan mukaan yksinkertainen.

– Eiköhän se ole se luottamus. Se on niin kuin kotiin pääsisi, kun on hyvä lääkäri ja hänelle voi kaikki vaivansa valittaa.

Palveluita vaihtavat nuoret

Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Timo Sinervo kertoo, että viime vuoden kyselytutkimuksen mukaan väestöön suhteutettuna 2–4 prosenttia on vaihtanut terveysasemaa.

– Palveluiden vaihtajissa on eniten nuoria ja miehiä. Sen lisäksi pitkäaikaissairaat ja palveluita paljon käyttävät siirsivät terveyspalveluitaan enemmän kuin ne, jotka käyttävät palveluita vähän.

Minusta alkaa hiljalleen tuntua, että olemme saavuttamassa kuntalaisten luottamuksen.

Sanna Mäki-Runsas

Vaikka vastustus terveyskeskuspalveluiden ulkoistamiseen oli Kärsämäellä melko suuri, ei se koko maan keskiarvoon suhteutettuna ole paljoa. Kärsämäellä 1,8 prosenttia kuntalaisista siirtyi toiseen terveyskeskukseen.

Vastustus kovaa alusta asti

Terveyskeskuspalveluiden ulkoistus tehtiin reilu kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen 46 kärsämäkistä on vaihtanut jonkin toisen terveyskeskuksen asiakkaiksi, useimmat heti päätöksen jälkeen.

Jo suunnitteluvaiheessa hanketta vastustettiin. Äänestystulos valtuustossa oli selkeä, 17 puolesta ja 4 vastaan. Mutta nimiä kerättiin adressiin 800 kappaletta.

Attendon vastuulääkäri Sanna Mäki-Runsas ymmärtää, että ulkoistukset aiheuttavat usein etenkin alussa epäluuloja ja luottamuksen syntyminen vie aikaa. Pikku hiljaa luottamus on kuitenkin alkanut syntymään.

– Se on vaatinut työtä. Minusta alkaa hiljalleen tuntua, että olemme saavuttamassa kuntalaisten luottamuksen. Sen huomaa esimerkiksi siinä, että saamme parempaa palautetta asiakastyytyväisyyden muodossa ja ihmiset puhuvat kunnassa meistä eri tavoin kuin aikaisemmin.

Sirkka Lautamäki ja hänen omaishoitajansa.
Sirkka Lautamäki kertoo olevansa tyytyväinen Attendon palveluihin Kärsämäellä. Samaa sanoo myös hänen omaishoitajanaan toimiva miehensä Risto Lautamäki.Timo Nykyri / Yle

Kärsämäeltä kotoisin oleva Sirkka Lautamäki kertoo olleensa aluksi uusia terveyskeskuspalveluja kohtaan epäluuloinen, mutta mielipiteet ovat parin vuoden aikana muuttuneet. Myös palvelut ovat hänen mielestään parantuneet.

– Esimerkiksi kotihoidon hoitajat keskustelevat keskenään enemmän, joten asiat tulevat hoidettua. Ettei se mene niin, että hoitaja sanoo, että minäpä hoidan ja ei hoida kuitenkaan, Lautamäki sanoo.

Attendon terveyskeskuspalvelut, eivät Mäki-Runsaan mukaan juurikaan eroa kunnallisesta hoidosta. Heillä on kuitenkin jonkin verran valtuuksia tehdä asioita toisin.

– Me voimme ostaa esimerkiksi erikoishoidonpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta tietyissä tilanteissa. Eli kun kunnallisella puolella erikoissairaanhoitoa tarvitsevalle laitetaan lähete esimerkiksi Oulun keskussairaalaan, voi Attendo ostaa palvelun yksityiseltä.

– Tällä tavoin voimme lyhentää potilaan jonotusaikaa.

Pikkukunnat eivät houkuta lääkäreitä

Niin kuin Kärsämäenkin tapauksessa on huomattu, on potilaille tärkeää tuntea oma lääkärinsä. Mäki-Runsas on työskennellyt Kärsämäellä nyt parin vuoden ajan. Se ei kuitenkaan vielä yllä hänen edeltäjänsä työvuosiin.

– Se on ihan selvää, että kun oppii tuntemaan potilaat ja potilaat oppivat tuntemaan lääkärin, niin hoito helpottuu. Onneksi meillä on täällä hoitajia, jotka ovat olleet pitkään ja he tuntevat meidän kuntalaisemme.

Sanna Mäki-Runsas.
Sanna Mäki-Runsas on työskennellyt kaksi vuotta Kärsämäen terveyskeskuksessa. Hän kertoo ilmapiirin muuttuneen Attendolle suopeammaksi ajan kuluessa.Timo Nykyri / Yle

Pikkukunnat eivät houkuttele lääkäreitä, ainakaan jäämään. Tähän Kärsämäelle toivotaan helpotusta, kun Attendo on saamassa opetusterveyskeskuksen statuksen. Se tarkoittaa sitä, että lääkäri voi erikoistua myös Attendolla Kärsämäellä työskennellessään.

– Jatkossa meillä on helpompi saada tänne nuori, pysyvä lääkäri. Kokeneemmat kollegat ovat yleensä jo asettuneet johonkin paikkaan eivätkä enää mielellään perheineen muuta, varsinkaan jos toiselle puoliskolle ei ole töitä.

Mäki-Runsas uskoo, että mahdollisuus houkuttelee nuoria lääkäreitä kuntaan työskentelemään.