Suomen Pankki: Kaksi riskiä voisi uhata pankkijärjestelmän vakautta, ei välitöntä uhkaa

Suomen Pankki toivoo, että EU:n pankkiunionia täydennetään yhteisellä eurooppalaisella talletussuojalla.

pankkitoiminta
Suomen Pankki.
Henrietta Hassinen / Yle

Suomen pankkijärjestelmän kasvu ja kotitalouksien suuri velkaantuneisuus lisäävät rakenteellisia riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen, kertoo Suomen Pankki. Sen mukaan vakauteen ei kuitenkaan kohdistu välitöntä uhkaa, ja pankkisektorin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat säilyneet hyvänä.

Nordean siirtyminen Suomeen kasvattaa maan pankkisektoria, josta tulee sen jälkeen yksi Euroopan suurimmista suhteessa talouden kokoon.

– Toteutetut uudistukset sekä Suomen jäsenyys pankkiunionissa lievittävät pankkisektorin kasvun aiheuttamia riskejä, toteaa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen tiedotteessa.

Suomen Pankki katsoo, että pankkiunionia tulee vielä täydentää yhteisellä eurooppalaisella talletussuojalla, kun pankkisektorin riskejä on ensin edelleen vähennetty. Sen mukaan yhteinen talletussuoja lisäisi luottamusta pankkijärjestelmään erityisesti laajoissa rahoitusjärjestelmän kriiseissä.

Finanssikriisin jälkeen Euroopassa on toteutettu mittavia finanssialan sääntelyn ja valvonnan uudistuksia.

Kotitalouksien velat ennätyksessä

Suomen Pankki kiinnittää vakausarviossaan (siirryt toiseen palveluun) myös huomiota kotitalouksien pitkään jatkuneeseen velkaantumiseen.

– Muissakin Pohjoismaissa kotitalouksien velkaantuneisuus on huomattavan suurta ja velan määrä on pitkällä aikavälillä kasvanut nopeammin kuin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. Velkaantuneisuuden kasvun myötä pohjoismainen rahoitus- ja talousjärjestelmä onkin monin tavoin altistunut asuntoluotonannon ja asuntomarkkinoiden riskeille, pankin arviossa todetaan.

Vuoden 2016 lopussa kotitalouksien velat suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon olivat Tanskassa 268 prosenttia, Norjassa 215 prosenttia ja Ruotsissa 177 prosenttia.

Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuus on ennätyksellisen korkealla tasolla maan oman mittapuun mukaan. Vuoden 2017 puolivälissä velat suhteessa käytettävissä olevaan tuloon olivat 128 prosenttia eli suuremmat kuin useimmissa euroalueen maissa.

Suomen Pankin arvion mukaan velkaantuneisuuden kasvun myötä pohjoismainen rahoitus- ja talousjärjestelmä on monin tavoin altistunut asuntoluotonannon ja asuntomarkkinoiden riskeille, sillä lainoista merkittävä osa on asuntolainaa.

Talouskehityksen kannalta riskinä on, että suuri velkaantuneisuus lisää kotitalouksien alttiutta supistaa kulutustaan lasku- ja matalasuhdanteessa. Suomen Pankki nosti kotitalouksien velkaantumisen esiin myös keväällä.