Scandicin myytävä Resteliltä ostamansa hotelli Porissa, Lahdessa ja Kuopiossa – kaupalle muitakin ehtoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kieltää myös Scandicia ostamasta kahta Lappeenrantaan ja Vantaalle suunnitteilla olevaa uutta hotellia.

hotellit
Holiday Inn- hotellin logo Helsingissä.
Holiday Inn on yksi omistajaa vaihtaneista hotelleista. Mauritz Antin / EPA

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Scandic Hotels Oy ostaa Restel Hotellit Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtoina virasto velvoitti Scandicin myymään kilpailijoilleen yhden hotellin Porissa, Lahdessa ja Kuopiossa.

Scandic sitoutuu myös siihen, että se ei hanki itselleen kahta Lappeenrannassa ja kahta Vantaalla suunnitteilla olevaa uutta hotellia, eikä hanki myymiään hotelleja takaisin itselleen, virasto kertoo tiedotteessa.

Restelin hotelleja ovat muun muassa Cumulukset ja Holiday Innit. Yhteensä Scandic osti siltä 43 hotellia, joissa on ollut noin 1 300 työntekijää. Scandicilla on entuudestaan Suomessa 28 hotellia.

Yrityskaupan myötä Scandicista tulisi myyntituloltaan Suomen suurin hotelliketju noin 30 prosentin valtakunnallisella markkinaosuudella. Merkittävimmällä kilpailijalla, S-ryhmällä on 53 hotellia ja 20-25 prosentin valtakunnallinen markkinaosuus.

Kielteisiä kilpailuvaikutuksia viidessä kaupungissa

Viraston selvitysten perusteella yrityskaupalla on kielteisiä vaikutuksia kilpailulle Porin, Lahden, Kuopion, Lappeenrannan ja Vantaan majoitusmarkkinoilla. Viraston mukaan näiden paikkakuntien hotellimarkkinat ovat jo valmiiksi keskittyneet ja keskittyisivät yrityskaupan seurauksena entisestään.

KKV:n selvitysten perusteella Lappeenrannassa ja Vantaalla avautuu uusia hotelleja seuraavien 2-3 vuoden aikana. Virasto velvoitti Scandicia sitoutumaan siihen, että se ei tule kummallakaan paikkakunnalla hankkimaan kyseisiä hotelleja itselleen. KKV arvioi, että uusien hotellien alalle tulo vähentää Scandicin markkinavoimaa ja kilpailuongelmia.

Scandic pyrkii löytämään ostajat myytäville hotelleille ensin itse, mutta tietyn määräajan jälkeen myyntiä ryhtyy toteuttamaan kaupan osapuolista riippumaton uskottu mies. Myynnille asetettuja määräaikoja ei anneta julkisuuteen.

Hotellikaupasta kerrottiin kesäkuussa.