Hyppää sisältöön

Komissio haluaa paikata suhdannekuoppia EU-rahalla – Talousvaltaa keskitettäisiin uudelle superkomissaarille

Odotettu rahaliiton syventämispaketti perustaisi Euroopalle oman valuuttarahaston IMF:n tyyliin.

Eurorahan symbolia korjataan Euroopan keskuspankin edessä. Kuva: Elio Schoefer / EPA

**BRYSSEL **Euroopan komissio ehdottaa unionille uutta vakautusmekanismia, josta voitaisiin tukea talousvaikeuksiin joutuneita jäsenmaita. Ehdotus on osa tänään keskiviikkona julkaistua toimenpidepakettia rahaliitto EMU:n syventämiseksi.

Mekanismin tarkoitus on estää julkisten investointien katkeaminen matalasuhdanteessa. Investoinnit yleensä hiipuvat taantumassa kun valtion verotulot pienenevät ja esimerkiksi työttömyyden hoitamisen menot kasvavat. Investointien kato puolestaan pahentaa taantumaa.

Rahat vakautusmekanismiin otettaisiin lainoina EU:n budjetista ja vakausväline EVM:stä. Osa rahoituksesta voisi komission mukaan tulla suorana tukena jäsenmaalle unionin budjetista.

– Tämä toiminto ei johda eikä saa johtaa pysyviin tulonsiirtoihin jäsenmaiden välillä, talouskomissaari Pierre Moscovici sanoi.

Komissaarin vakuutus oli suunnattu Saksan, Hollannin ja Suomen kaltaisille pohjoisille euromaille, jotka kammoksuvat yhteisvastuun laajentamista rahaliitossa. Esimerkiksi Suomen hallituksen EMU-kanta torjuu "uusien makrotaloudellisten vakautusjärjestelyjen" perustamisen euroalueelle.

Euroryhmän johtoon komissaari

Paketin toinen merkittävä uudistus on EU:n valtiovarainministerin tehtävän perustaminen. Uusi tehtävä yhdistäisi talouskomissaarin ja euroryhmän puheenjohtajan toimenkuvat. Tarkoitus on komission mukaan ainakin selkeyttää mutkikkaita vastuusuhteita.

Unionin valtiovarainministerille keskittyisi merkittävä määrä taloudellista valtaa, sillä komission visiossa hän vastaisi uuden vakautusmekanismin toiminnasta ja euroalueen talouspolitiikan suunnan määrittelemisestä.

Tarkoitus on myös parantaa unionin euroryhmän demokraattista valvontaa. Nykyjärjestelyssä euroryhmän puheenjohtaja ei ole tilivelvollinen Euroopan parlamentille, mutta komissaarit ovat.

Suomi on ennalta suhtautunut torjuvasti myös EU-valtiovarainministerin paikan perustamiseen. Valtioneuvoston kannan mukaan etenkin talousohjauksen keskittäminen uudelle ministerille veisi rahaliittoa kohti yhteisvastuullista suuntaa.

Lisää rahaa budjettiin

Komission esityksistä on tarkoitus keskustella ensi viikolla, kun jäsenmaiden johtajat kokoontuvat Brysselissä pidettävään huippukokoukseen. Ehdotuksissa on aineksia Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Sorbonnen-puheessaan esittelemistä ideoista.

Moni Macronin idea kuitenkin puuttuu EU:n visioista. Macron esitti esimerkiksi merkittävän kokoista euroalueen omaa budjettia ja parlamenttia. Komissio lykkää rahakeskustelun myöhempään vaiheeseen.

Esimerkiksi uuden vakautusmekanismin kokoa ei vielä pystytä kertomaan, koska se riippuu EU-budjetin loppusummasta. Seuraavan seitsenvuotiskauden budjettikehyksiä aletaan koota vasta ensi keväänä.

Budjettikomissaari Günther Öttinger sanoi toivovansa, että budjetin loppusummaa voitaisiin kasvattaa jotta uusiin tarpeisiin voidaan vastata. Esimerkiksi Suomi on ilmoittanut vastustavansa budjetin kasvattamista.

– Ehdottamamme välineet maksavat rahaa, mutta ne tulevat lopulta paljon halvemmaksi kuin vuoden 2008 rahoituskriisin toistuminen, Öttinger sanoi.

Saksalaiskomissaari korosti, että komission ehdottamat uudistukset eivät höllennä rahaliiton talouskuria. Tavoite on jatkossakin pitää jäsenmaiden julkinen velka korkeintaan 60 prosentissa kansantuotteesta, ja vaje alle kolmessa prosentissa.

Eurooppaan oma valuuttarahasto

Kolmas komission ajama muutos on Euroopan vakausmekanismin EVM:n muuttaminen Euroopan valuuttarahastoksi. EVM on velkakriisin torjumiseen perustettu väline, joka pystyy tukemaan rahoitusvaikeuksiin joutuneita jäsenmaita enintään 500 miljardin euron lainoilla.

EVM on nykyisellään EU-lainsäädännön ulkopuolinen toimija, joka on perustettu jäsenmaiden välisellä sopimuksella. Samalla kun mekanismi muutetaan rahastoksi, se tuotaisiin unionin lainsäädännön piiriin.

– Haluamme, että EU kestää tulevaisuuden koettelemukset riippumatta kumppaneistamme tai muista instituutioista kuten Kansainvälisestä valuuttarahastosta IMF:stä, Öttinger sanoi.

Muutos ei edellytä rahaston alkupääoman kasvattamista eli uutta rahaa jäsenmailta. Mutta se toisi rahastolle uusia tehtäviä. Euroopan valuuttarahastoa voitaisiin jatkossa käyttää pankkien uudelleenjärjestelyn kustannusten maksuun, jos sitä varten perustetun toisen rahaston varat eivät siihen riitä.