1. yle.fi
  2. Uutiset

Miten seksuaalinen häirintä voidaan kitkeä työpaikalta? – Näillä neuvoilla pelisäännöt yrityksille

Työnantajan pitää lain mukaan puuttua häirintään, jos työntekijä sellaisesta kertoo.

seksuaalinen häirintä
miehen käsi naisen käden päällä
Selkeät ohjeet työpaikoilla olisivat tarpeen, jotta kaikki ymmärtäisivät, mitä seksuaalinen häirintä on. Se voi olla esimerkiksi koskettelua, ehdottelua tai vihjailevia juttuja, jotka työkaveri kokee häirintänä.AOP

Harvoilla yrityksillä on selkeitä käyttäytymisohjeita, joissa olisi määritelty, mitä seksuaalinen häirintä on, ja miten häirintätapauksissa tulee toimia. Pelisäännöt voi rakentaa vaikka seuraavilla neuvoilla.

1. Yrityksen johdon pitää tehdä henkilöstölleen selväksi, että häirintää ei hyväksytä.

2. Tarvitaan pelisäännöt siitä, miten työpaikalla puututaan häirintään. Kirjataan säännöt esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan.

3. Kerrotaan selkein esimerkein, mitä seksuaalinen häirintä on.

4. Sovitaan, miten häirintään puututaan, kun sellaista tapahtuu, ja millaisia seuraamuksia häirinnästä voi tulla.

5. Kannustetaan häirintää kokeneita ja häirinnän havainneita työkavereita puhumaan häiritsijälle suoraan.

6. Jos häirintä kuitenkin jatkuu, työntekijän on kerrottava siitä esimerkiksi esimiehelle tai työterveyshuoltoon.

7. Kun työnantaja saa tiedon seksuaalisesta häirinnästä, siihen on lain mukaan puututtava. Asia pitää selvittää ja estää häirinnän jatkuminen.

8. Jos häirintä jatkuu edelleen, häiritsijä voi saada teoistaan varoituksen tai työtehtäviä järjestellään uudelleen.

Häiritsijä ei aina itse ymmärrä tekoaan

Kaksi kolmesta Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsenistä kertoi kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä, ettei heidän työpaikoillaan oltu annettu ohjeita seksuaalisen häirinnän varalta.

Yli 30 työntekijän yrityksissä tulisi kuitenkin lain mukaan olla tasa-arvosuunnitelma.

– Se voisi olla hyvä paikka kirjata menettelyohjeet häirintätilanteiden varalta, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston johtaja Tanja Auvinen.

– Kaiken kokoisissa yrityksissä pitäisi myös ääneen lausua, millaista käytöstä siellä ei suvaita.

Auvinen kannattaa konkreettisia ohjeita.

– Ensinnäkin pitäisi kertoa esimerkkejä, mitä kaikkea seksuaalinen häirintä on. Se voi olla koskettelua, härskejä tai vihjailevia juttuja, ehdottelua, liian lähelle tulemista tai seksuaalissävytteisiä kalentereita seinillä. Olennaista on, että häirinnän kohde kokee tämän toiminnan epätoivottavaksi.

Selkeät ohjeet ovat tarpeen, jotta kaikki ymmärtäisivät mitä häirintä on. Häiritsijä ei aina itse ymmärrä, että hänen käytöksensä on seksuaalista häirintää.

– Tällöin myös häirinnän kohteeksi joutuneen tai sivusta katsovan työkaverin olisi helpompi sanoa suoraan häiritsijälle, että hänen käytöksensä ei ole ok ja pyytää lopettamaan se, Auvinen sanoo.

Ohjeissa on myös tehtävä selväksi, miten menetellään, jos häirintä jatkuu pyynnöistä huolimatta. Tällöin asiasta on kerrottava esimiehille, työterveysasemalle, työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusmiehelle.

Kun työnantaja saa tiedon häirinnästä, vastuu siirtyy hänelle. Esimies ei saa vähätellä asiaa vaan hänen on ryhdyttävä selvittämään tilannetta. Hänen on varmistettava, että tilanne ei jatku, ja puhua häiritsijälle.

– Jos tämä ei auta, lievimpiä seuraamuksia voivat olla varoitus tai työtehtävien uudelleenjärjestelyt. Vakavammista tapauksista, esimerkiksi raiskauksesta tai sen yrityksestä, on ilmoitettava poliisille, Auvinen sanoo.

Hän muistuttaa, että yrityksen intranetissä kertomisen lisäksi ohjeita kannattaa pitää koko ajan esillä vaikkapa työpaikan seinällä. Asia on hyvä myös ottaa säännöllisesti puheeksi tilaisuuksissa, joissa henkilöstö on koolla. Näin viesti tulee kaikille selväksi.

Lue seuraavaksi