1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. eturauhassyöpä

Väitös: Korkeasti koulutetuilla miehillä on pienempi riski kuolla eturauhassyöpään

Levinneen eturauhassyövän kohdalla erot matalasti ja korkeasti koulutettujen välillä ovat näkyneet selvästi vielä viime vuosina.

Näytepala on leikattu eturauhasesta potilaan taudin määrittämiseksi. Kuva: Yle

Korkeammin koulutetuilla miehillä on pienempi riski kuolla eturauhassyöpään, selviää Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan matalammin koulutettujen suurempi kuolleisuus johtuu todennäköisesti eroavaisuuksista eturauhassyöpädiagnostiikassa ja -hoidossa. Eroja on esimerkiksi hoitoon pääsystä ja hakeutumisessa.

– Koulutetummat miehet ovat terveystietoisempia ja hakeutuvat helpommin tutkimuksiin. Eturauhassyöpäseulonnat perustuvat vapaaehtoisuuteen. Lisäksi esimerkiksi työterveyshuolto jakaa väestöryhmiä. Matalammin koulutetuilla ei ole välttämättä ollenkaan tai niin laajasti työterveyshuollon palveluja käytettävissä, kertoo lääketieteen lisensiaatti Heikki Seikkula.

Seikkulan väitöstutkimuksessa tutkittiin eturauhassyöpäkuolleisuutta Suomessa ennen PSA-testauksen yleistymistä ja sen jälkeen.

PSA-testaus eli prostataspesifisen antigeenin testaus otettiin Suomessa käyttöön 1990-luvun puolivälissä ja se mullisti syövän diagnosoinnin. Valtaosa paikallisista eturauhassyövistä todetaan nykyään PSA-testauksen avulla.

PSA-testauksen käyttöönoton jälkeen korkeasti koulutettujen miesten riski kuolla eturauhassyöpään on pienentynyt entisestään. PSA-testin yleistymisen jälkeen vuosina 1995–2004 korkeasti koulutetuilla oli 39 prosenttia pienempi riski kuolla eturauhassyöpään kuin matalammin koulutetuilla. Ennen PSA-testiä, vuosina 1985–1994 vastaava prosenttiluku oli 24.

Viime vuosina erot ryhmien välillä ovat pienentyneet. Sen sijaan levinneessä eturauhassyövässä ero korkeasti ja matalasti koulutettujen välillä on ollut selkeä myös viime vuosina.

– Rekisteristä ei ole tarkkaan pystytty kartoittamaan hoito- tai diagnostisia eroja. Todennäköisesti ero tässäkin tulee siitä, että levinneet taudit todetaan aikaisemmin korkeammin koulutetuilla miehillä, Seikkula sanoo.

PSA-testi parantanut eturauhassyövän ennustetta

Kun PSA-testi otettiin käyttöön, eturauhassyövän ilmaantuvuus kasvoi Suomessa huomattavasti. Vuosien 1985–1989 aikana maassa todettiin 6 227 uutta eturauhassyöpää, ja vastaava lukumäärä vuosina 2005–2009 oli 22 868 uutta diagnoosia.

Heikki Seikkulan väitöstutkimuksessa todetaan, että eturauhassyövän ennuste on parantunut koko ajan viimeisten vuosikymmenten aikana. PSA-testauksen käyttöönotto on vaikuttanut ennusteen parantumiseen, sillä syövät todetaan testin avulla entistä aikaisemmassa vaiheessa, jolloin ennuste on usein hyvä.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on vuodesta 2004 ollut käytössä niin sanottu ultrasensitiivinen PSA-mittaus. Testi mittaa PSA-arvoja tarkemmin kuin tavalliset testit. Tällaista testiä tarvitaan, kun halutaan mitata arvoja miehiltä, joiden eturauhanen on poistettu leikkauksella.

Heikki Seikkulan väitöstutkimuksessa selvisi, että ultrasensitiivisellä testillä eturauhassyövän uusiutuminen voidaan havaita nopeammin kuin tavallisella PSA-testillä.

Lääketieteen lisensiaatti Heikki Seikkulan väitöskirja Studies on prostate-specific antigen and prostate cancer epidemiology esitetään julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 15.12.2017

_Juttua korjattu klo 15.12: PSA-testissä mitataan eturauhassolujen valkuaisaineita, ei valkosoluja, kuten jutussa aiemmin mainittiin. _