1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansliapäälliköt

Sisäministeriön huippuvirka kiinnostaa poliisijohtoa – kansliapäälliköksi 26 hakijaa

Kansliapäällikön virka avautuu, kun Päivi Nerg siirtyy vuoden alusta valtiovarainministeriön alivaltiosihteeriksi vetämään muun muassa sote-ratkaisujen toimeenpanoa.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja suojelupoliisin entinen päällikkö, EU:n komission turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi hakevat sisäministeriön kansliapäällikön virkaa.

Hakijoita virkaan on kaikkiaan 26.

Muiden hakijoiden joukossa ovat muun muassa viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa, valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Kansliapäällikön virka on määräaikainen ja se täytetään enintään viideksi vuodeksi. Kansliapäällikön tehtävänä on avustaa sisäministeriä ministeriön ja sen hallinnonalan johtamisessa, kehittämisessä ja valvonnassa. Sisäministeriö valmistelee poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevat lait.