Ylä-Lapin metsistä löydettiin vanhoja asuinpaikkoja ja raunioita – vanhimmilla ikää yli 2000 vuotta

Ennestään tuntemattomat historiakohteet löytyivät Metsähallituksen kartoituksissa viime kesänä.

arkeologia
Inarilaisen mäntymetsän keskellä oleva kuoppa, joka paljastui sodanaikaiseksi ajoneuvosuojaksi.
Laanilan tullista löydettiin sodanaikainen ajoneuvosuoja.Juha-Pekka Joona / Metsähallitus

Inarijärven ympäristöstä on löytynyt kymmeniä historiakohteita. Paikat löytyivät Metsähallituksen kartoituksissa viime kesänä.

Metsähallituksen mukaan inventoinnissa dokumentointiin yhteensä 66 historiakohdetta. Suurin osa oli ennestään tuntemattomia.

Maastosta löydettiin muun muassa vanhoja asuinpaikkoja, savottakämpän raunioita, peuranpyyntikuoppia ja sodanaikaisia puolustusvarustuksia. Vanhimmat löydetyt kohteet ovat yli 2000 vuotta vanhoja esihistoriallisia asuinpaikkoja. Nuorimmat paikat ajoittuvat 1950–60-luvuille.

Arkeologi Juha-Pekka Joona kartoitti historiakohteita Juutuan ja Tuulispään alueella Inarijärven lounaispuolella sekä pienemmillä alueilla mm. eri puolilla Inarijärveä ja Lemmenjoen kansallispuiston itäpuolella, Lemmenjoen rannassa. Alueet ovat virkistysmetsiä, jotka siirtyivät Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallintaan viime vuonna.

Lemmenjoen kansallispuistosta löydetty pyyntikuoppa.
Inventointia tehtiin muun muassa Lemmenjoen kansallispuistossa. Juurakkojärven läheisyydestä löytyi pyyntikuoppa.Juha-Pekka Joona / Metsähallitus

Historiakohteista saatua tietoa tarvitaan metsien hoidon ja kestävän käytön suunnittelussa sekä itse kohteiden suojelussa. Samalla tuetaan historiakohteiden tutkimusta ja niiden hyödyntämistä esimerkiksi retkikohteina.