Sote-uudistus tuo potilaalle myös valinnanvastuuta, ei pelkkää vapautta

Kansainvälisten terveysalan yhtiöiden pelätään imuroivan suomalaisten verorahat veroparatiiseihin. Vastuu veronsa maksavien firmojen suosimisesta on pitkälti potilaalla.

verosuunnittelu
Kuvitus SOTE-aiheesta.
Yle Uutisgrafiikka

Kansainvälisten terveysjättien markkinat kasvavat Suomessa reippaasti, jos sotepalveluiden valinnanvapaus toteutuu. Näkymä on herättänyt huolta niin hallituksessa, oppositiopuolueissa (siirryt toiseen palveluun), julkisen terveydenhuollon johtajissa (siirryt toiseen palveluun) kuin kansalaisjärjestöissäkin (siirryt toiseen palveluun). Kuinka varmistetaan, että kansainväliset pörssiyhtiöt eivät kaappaa markkinoita ja vie voittojaan veroparatiiseihin?

Pääministeri Juha Sipilä lupasi Lännen Median haastattelussa pari vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun), että tällainen kauhuskenaario estetään. Mutta miten?

"Ei kauhuskenaario vaan realistinen näkymä"

– Kymmenen tai 15 vuoden päästä suomalainen sotepalvelujärjestelmä on yritystoimintaa. Se on hyvin lähellä amerikkalaista järjestelmää. Rupusakkia varten on pieni julkinen sektori, joka yrittää selvitä. Muita ihmisiä hoitavat yritykset vero- tai vakuutuspohjaisella rahoituksella, lataa emeritusprofessori Matti Rimpelä.

Esimerkiksi Google välttää verosuunnittelulla kymmenien miljardien verot. Mutta kyllä me silti käytämme Googlen palveluja, minäkin käytän.

Matti Rimpelä

Rimpelää huvittaa puhe aggressiivisen verosuunnittelun estämisestä ja potilaiden äänestämisestä jaloillaan.

– Mehän tiedämme tälläkin hetkellä ison joukon kansainvälisiä konserneja, joissa lakimieskaarti huolehtii siitä, että verosuunnittelu tehdään laillisesti. Esimerkiksi Google välttää verosuunnittelulla kymmenien miljardien verot. Mutta kyllä me silti käytämme Googlen palveluja, minäkin käytän, Rimpelä huokaa.

Isot firmat, pienet verot

Isojen terveysyritysten pienet yhteisöverot herättivät Suomessa huomiota joitakin vuosia sitten. Verosuunnittelua näyttivät harrastaneen ainakin Mehiläinen, Terveystalo ja Attendo. Yritysten maine sai kolauksen ja ne ovat viime aikoina parantaneet tapansa, kuten käy ilmi muun muassa Taloussanomien jutusta (siirryt toiseen palveluun).

Kansainvälisen konsernin sisäiset rahansiirrot ylittävät monesti valtionrajat, ja silloin avautuu verovälttelyn mahdollisuuksia, jollaisia kotimaisilla yrityksillä ei ole. Tästä seuraa mm. kilpailuetu isojen hyväksi.

Verohallinto tarttuu, jos lakia rikotaan

Yritysten veronmaksua valvoo verohallinto. Jos verohallinto epäilee laitonta veronkiertoa, se voi tehdä verotarkastuksen. Jos tarkastuksella havaitaan, että kyse on laittomasta veron kiertämisestä, puuttuvat verot määrätään maksettaviksi ja veronkorotus vielä päälle.

Näin tapahtuukin, vaikka tapauksista ei kerrota julkisuuteen. Johtava veroasiantuntija Lauri Savander pitää verohallinnon resursseja ja työvälineitä kohtuullisen riittävinä. Lisää keinoja keksitään sitä mukaa kuin verovelvolliset keksivät uusia kikkoja. Savanderin mukaan yritykset hoitavat kuitenkin veronsa pääosin hyvin.

Sitten astut kuvaan sinä

Verotarkastajien keinot ovat kuitenkin rajalliset silloin, kun yrityksen verosuunnittelu pysyy lain sallimissa rajoissa. Silloin astut kuvaan sinä, potilas. Soten valinnanvapauslaki jättää yritysten yhteiskuntavastuun pitkälti sinun vahdittavaksesi.

Lakiluonnoksen pykälä 58 (siirryt toiseen palveluun)määrää, että soteyritysten täytyy antaa julkisuuteen enemmän taloustietoja kuin muiden yritysten. Sotefirmojen täytyy kertoa muun muassa tuloistaan, maksamistaan veroista ja verotuspaikasta. Tietoja edellytetään myös voitoista, tappioista ja johdon palkoista. Tiedotusvelvollisuus koskee myös emokonsernia.

Jos yritys jättää tiedot julkistamatta tai kertoo huomiota herättävän pienestä veropotista, yritykselle koituu vain mainehaitta. Muita seuraamuksia ei tule.

Valitse rehti veronmaksaja

Ajatus on, että soteyritysten antamat tiedot auttavat potilasta valitsemaan sellaisen firman, joka maksaa verot Suomeen.

Kun esimerkiksi 80-vuotias kuhmolaisrouva valitsee lääkäriä, hän todennäköisesti miettii, kuka on hyvä lääkäri, kenen vastaanotto on lähellä, kenelle on lyhyet jonot. Kaiken lisäksi pitäisi miettiä, toimiiko lääkäri firmassa, joka maksaa rehdisti veronsa Suomeen.

– Jos potilas kokee, että tuo on tärkeä asia, niin hänellä on mahdollisuus ja vastuu tehdä valintoja sen perusteella, sanoo hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jos potilas kokee, että veronmaksu on tärkeä asia, hänellä on mahdollisuus ja vastuu tehdä valintoja sen perusteella.

Pekka Järvinen

Potilaan valinnanvara saattaa tosin joillakin seuduilla jäädä teorian asteelle, jos vaihtoehtoja ei käytännössä ole.

Miksei maakunta vaadi veroja maksettaviksi?

Valinnanvapauslaki ei ole tuomassa viranomaisille uusia keinoja, joilla ne voisivat puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tulevaisuudessa maakunta järjestää sotepalvelut, mutta sekään ei voi sivuuttaa firmaa, jonka verosuunnittelu pysyy lain rajoissa.

– Maakunnilla on hirveän vähän liikkumavaraa. Tässä laissa ei esimerkiksi ole säädetty rangaistusta siitä, jos yritys jättää veroraportointivelvoitteensa hoitamatta. Kyllä maakuntien kädet on pitkälti sidottu, sanoo kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Medialla ja kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli ja me Finnwatchissa aiomme seurata yritysten verovastuuta.

Sonja Vartiala

Vartialan mukaan kansalaisjärjestöillä ja tiedotusvälineillä on tulevaisuudessakin tärkeä rooli yritysten verovastuun seuraamisessa.

Yritykset: Ei huolta

Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksiä edustava järjestö Hyvinvointialan liitto (siirryt toiseen palveluun) ei näe syytä huoleen. Järjestön talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva sanoo, että tutkimusten mukaan yritykset maksavat tällä hetkellä veronsa lain hengen mukaisesti eikä aggressiivista verosuunnittelua ole havaittu.

Yhteisten sääntöjen vastaisella pelillä ei vain pärjää.

Joel Kuuva

– Yritysten yhteiskuntavastuu on tänä päivänä niin korkealla tasolla ja yhteiskunta muutenkin niin avoin, että yhteisten sääntöjen vastaisella pelillä ei vain pärjää, Kuuva sanoo.

Vahvoille vapaus valita

Professori Matti Rimpelän mielestä valinnanvapaus koskee joka tapauksessa vain heitä, jotka tarvitsevat palveluja vähiten. Vain vahvimmat pystyvät valinnassaan ottamaan huomioon sellaisia asioita kuin yrityksen verovastuu.

– Toimin tukihenkilönä nuorelle miehelle, joka on potilaana mielenterveyspuolella. Vaikka hänen saamansa hoito on erittäin huonoa, hänellä ei ole voimaa lähteä ja valita toista hoitopaikkaa. On absurdia ajatella, että heikoimmat pystyisivät valitsemaan.

Paljonko tietoa on tarpeeksi?

Finnwatch seuraa yritysten yhteiskuntavastuuta. Järjestö sanoo, että lakiluonnoksessa vaaditaan yrityksiltä liian vähän tietoja.

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä (siirryt toiseen palveluun)puolestaan yrityksiltä vaaditaan kohtuuttoman paljon tietoja. Valtiovarainministeriöstä vastataan, että laajemmista tiedoista ei koituisi lisäarvoa.

– Ei ole olemassa yhtä tietoa, jonka perusteella voisi nähdä, että yritys on varmasti hoitanut velvoitteensa. Asian arvioimiseen tarvitaan yrityksen kirjanpidon, päätösten ja liiketoiminnan melko kokonaisvaltaista tarkastamista. Se on laaja urakka ja täytyy tehdä aina tapauskohtaisesti. Verohallinnon tehtävä on tutkia epäilyttävät tapaukset, kuvailee erityisasiantuntija Anu Rajamäki valtiovarainministeriöstä.

Rajamäki vahvistaa, että valinnanvapauslain raportointivelvollisuudella yritetään luoda soteyritykselle painetta hoitaa veroasiansa hyvin, ja toimia muutenkin sellaisilla tavoilla, joita yleisö edellyttää julkisin varoin toimivilta yrityksiltä.