Pori Energian uusi voimala lämpiää puulla – hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 80 prosenttia

Vuosina 1968 ja 1981 rakennetuista lämpökattiloista toinen poistetaan käytöstä, toinen jää varalle kovia pakkasia varten. Uuden voimalan valmistuttua Aittaluodossa tuotetaan kaukolämpöä pääasiassa uusiutuvalla energialla.

Uusi voimalaitos rakennetaan nykyisen viereen parkkipaikalle. Timo Mäki, Matti Rintanen, Riikka Kaukosalmi ja Eero Niemitalo iloitsevat projektin edistymisestä. Kuva: Jenni Joensuu / Yle

Pori Energian Aittaluoto 2020 -hanke on edennyt pian rakennusvaiheeseen. Vanhan voimalan yhteyteen rakennettavan uuden voimalaitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana. Keväällä aloitetaan maanrakennustyöt ja perustuksia päästään kasaamaan alkusyksystä. Voimala nousee parkkipaikalle vanhan voimalaitoksen viereen.

– Uusi voimala otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020 ja kesäkuuhun mennessä sen on tarkoitus olla toiminnassa täydellä teholla, kertoo Pori Energian toimitusjohtaja Matti Rintanen.

Puolet porilaisista kaukolämmössä

Tuleva laitos kasvattaa uusiutuvan energian osuutta Pori Energian kaukolämmön tuotannossa.

– Uusi voimala voidaan lämmittää kokonaan puulla, kun vanhoissa puun käyttöaste on nyt reilut 50 prosenttia. Loppu lämmitetään turpeella.

Biopolttoaineen eli puun käyttö vaikuttaa merkittävästi myös Aittaluodon voimalan hiilidioksidipäästöihin. Vuositasolla ne vähenevät 88 tuhatta tonnia eli jopa 80 prosenttia nykyisestä.

Uuden voimalan rakentamisen taustalla ovat osittain EU:n kiristyneet savukaasupäästövaatimukset. Rakennuspäätös syntyi kuitenkin halusta uudistua, ei direktiivistä.

– Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, miten heidän käyttämänsä energia tuotetaan. Noin puolet porilaisista asuu kaukolämpötalouksissa, joten tämä investointi vaikuttaa suoraan heihin, sanoo Matti Rintanen.

Kuva: Jenni Joensuu / Yle

"Hinnat eivät nouse investoinnin takia"

Aittaluodon uuden voimalaitoksen hintalapuksi on varmistettu noin 60 miljoonaa euroa. Ympäristölupa astui voimaan marraskuun lopulla ja investointipäätös tehtiin joulukuun alussa.

– Tämä projekti ei itsessään tule nostamaan Pori Energian kuluttajahintoja, vaan ne määräytyvät kulloisenkin markkinatilanteen mukaan, painottaa Matti Rintanen.

Uuden voimalan rakentamisen aikaisen työllistämisvaikutuksen on arvioitu olevan 60–65 henkilötyövuotta.