1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. eduskunta

Esitys: Lisää rahaa valtiolta Raattaman tielle ja saamenkielisille kielipesille

Eduskunnan valiokunta esittää ensi vuodeksi lisää rahaa Kittilän Könkäältä Raattamaan kulkevan tien korjauksiin sekä saamenkielisille kielipesille.

eduskunta
asfalttijyrä
Ismo Pekkarinen / AOP

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää ensi vuodeksi uutta määrärahaa, jolla parannettaisiin tieyhteyttä Kittilän Könkäältä Tepaston kautta Raattamaan. Tie on nyt osin päällystämätön.

Valiokunnan esitys on, että Kittilässä seututie 956:n ja maantie 9562:n parantamiseen varattaisiin puoli miljoonaa euroa, kun eduskunta päättää ensi vuoden talousarvion täydentämisestä.

Kielipesillekin lisää rahaa

Lisää rahaa on saamassa myös saamenkielinen kielipesätoiminta. Valiokunta esittää kielipesille toimintatukea 300 000 euroa enemmän kuin valtiolla on tällä hetkellä varattuna ensi vuoden talousarviossa. Talousarvioesityksen mukaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan osoitettaisiin 900 000 euroa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan rahoitustarve on kasvanut uusien yksiköiden perustamisen ja työntekijöiden pätevyystason nousun ansiosta, mikä nostaa henkilöstökustannuksia.

Lue seuraavaksi