Turun telakan talousvaikutus mittava koko Suomelle

Laivanrakennus nojaa Turussa vahvasti kotimaiseen verkostoon: yli kolme neljäsosaa telakan toimittajayrityksistä on suomalaisia.

telakkateollisuus
Meyerin Turun telakka työntekijä
Turun Meyerin telakalla vallitsee täystyöllisyys vuosiksi eteenpäin.Nora Engström / Yle

Tuore tutkimus kertoo, että Turun Meyerin telakan taloudelliset vaikutukset ovat mittavia koko Suomelle ja erityisesti Varsinais-Suomessa.

Tutkimuksessa selvitettiin telakan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten telakan ja sen toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto- ja työllisyyslukuja, sekä niiden vaikutusta palvelualoille.

Tutkittavia osa-alueita olivat myös esimerkiksi telakkatoiminnan vaikutukset liikenteeseen ja asuntomarkkinoihin sekä laivanrakennusteollisuuden kiinnostavuus matkailun kehittämisen kannalta.

Telakan ja sen alihankkijoiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa. Yhden laivatoimituksen arvo on noin prosentti koko Suomen vuotuisesta viennistä.

Eniten hyötyy Varsinais-Suomi, mutta muillekin kyllä riittää

Suurin osa verotulovaikutuksista säteilee Varsinais-Suomen kuntiin. Meyerin Turun telakan alihankkijayrityksistä yli 40 prosenttia sijaitsee Varsinais-Suomessa, mutta Uudellamaalla alihankkijoita on lähes yhtä paljon.

Telakan toiminta työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti vajaa 6 000 ihmistä. Näiden lisäksi tulevat vielä esimerkiksi ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset. Telakan arvion mukaan suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön ja tuotantovolyymi yli kaksinkertaiseksi nykyisestä 2020-luvun alkupuolella.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat tutkimuksen Turun yliopiston Brahea-keskukselta. Se on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. (siirryt toiseen palveluun)