Sairas vauva käännytettiin kotiin päivystyksestä Kouvolassa – valvontaviranomaisella ei huomautettavaa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan lapsi ei kuitenkaan saanut hoitoa täysin asianmukaisesti Pohjois-Kymen sairaalassa.

sairaanhoito
Pohjois-Kymen sairaalan päivystys
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa ja keskussairaalassa Kotkassa on heti vuoden vaihduttua hyvä varautua venyneisiin odotusaikoihin. Juha Korhonen / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ratkaisunsa (siirryt toiseen palveluun) valvonta-asiassa, joka koski lapsen saamaa hoitoa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä.

Aluehallintovirasto on antanut sairaalalle ja päivystyksessä toimineelle lääkärille asian johdosta hallinnollista ohjausta, mutta ei kuitenkaan todennut aihetta huomautukseen.

Aluehallintovirasto otti asian selvitettäväkseen Ylen julkaistua verkkojutun, jonka mukaan vakavista oireista kärsinyt pieni vauva pääsi Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä hoitoon vasta, kun isoisä tallensi käynnin nauhurillaan.

Vanhemmat veivät puolivuotiaan tyttärensä päivystykseen, koska tällä oli jatkuvasti paheneva ihottuma ja hän oli lakannut syömästä ja juomasta. Perhe käännytettiin päivystyksestä kotiin. Seuraavana aamuna tytön tila paheni entisestään. Perhe palasi päivystykseen nauhurin kera ja tallensi käynnin, minkä seurauksena he saivat lähetteen keskussairaalaan Kotkaan. Siellä tyttö pääsi hoitoon ja alkoi toipua.

Saamansa selvityksen perusteella aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa se kiinnittää Pohjois-Kymen sairaalan lääkärin huomiota potilasasiakirjamerkintöjen viivytyksettömään laatimiseen.

Päätöksessä käsiteltiin myös päivystyksen odotusaikoja, jotka liittyvät lapsen tutkimusten ja hoidon aloittamiseen, toteuttamiseen ja tulosten saamiseen. Aluehallintoviraston mukaan saadun selvityksen perusteella prosessi ei ole toteutunut täysin hyvän sairaanhoidon vaatimusten mukaisesti.

Lääkärin kielitaito on varmistettava

Valvonta-asian yhteydessä on käsitelty myös iäkkään hengityssairaan potilaan omaisen tekemä ilmoitus Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksestä. Aluehallintoviraston mukaan riittävien yksilöintitietojen puuttuessa tapahtumia ei ole voitu tarkemmin selvittää.

Aluehallintovirasto ilmaisee kuitenkin ratkaisussa yleisesti, että sairaalassa on varmistettava lääkärin riittävä kielitaito myös käytännön potilastyössä ja ettei potilaan tule joutua missään tilanteessa kertomaan henkilökohtaisia tietojaan niin, että muut voivat ne kuulla.