Kuntapäättäjän yritykselle kaavaillaan lainvastaista tukea Perhossa – "Tyypillinen pienen kunnan ongelma"

Kunnan suurimman yksityisen työnantajan tytäryhtiö hakee kunnalta miljoonan euron takausta tukkien hankkimiseen. Uudistunut kuntalaki ei sitä salli. Eettisiä ongelmia aiheuttaa myös keskeisen päättäjän asema: tämä on sekä kunnanhallituksen että takausta hakevan yrityksen hallituksen puheenjohtaja. Hän itse katsoo, ettei käsittelyssä ole syntynyt eturistiriitaa.

kunnat
Kaadettuja puita pinossa.
Antti Karhunen / Yle

Keski-Pohjanmaalla Perhossa kunta harkitsee lainvastaisen yritystuen myöntämistä. Puunjalostuslaitos Jet-Puu Oy hakee kunnalta miljoonan euron tukkitakausta sahan raaka-ainehankintojen varmistamiseksi.

Jet-Puu on osa Jetta-konsernia, johon kuuluu myös valmistaloja rakentava Jetta-Talo Oy. Sekä Jetta-talon että Jet-Puun hallitusten puheenjohtaja on Antti Hietaniemi (kesk.), joka on myös Perhon kunnanhallituksen puheenjohtaja. Hän on myös pitkäaikainen vaikuttaja keskustapuolueessa niin maakunnassa kuin valtakunnan tasolla.

Kuntaliiton johtavan lakimiehen Pirkka-Petri Lebedeffin mukaan laki ei salli sitä, että kunta lähtisi takaamaan yksityistä, markkinoilla toimivaa yritystä, joka ei kuulu kuntakonserniin.

– Uudessa kuntalaissa on tätä koskeva säännös. Siinä todetaan, että kunta voi antaa kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yritykselle takauksen ainoastaan, jos yritys kuuluu kuntakonserniin tai on kuntien tai kuntien ja valtion määräysvallassa.

Lebedeffin mukaan Kuntaliitto saa viikoittain yhteydenottoja, joissa kunnat haluavat selvittää mahdollisuutensa antaa takauksia tai vakuuksia erilaisille toimijoille. Ennen kuntalain uudistumista kunnat ovat voineet antaa takauksia myös yksityisille, kuntakonserniin kuulumattomille yrityksille.

– Käsitykseni mukaan kuntatoimijoille on kuitenkin jo hyvin selvää, että nykyisin tällaisia takauksia ei voida antaa, Lebedeff toteaa.

Tavoitteena turvata 100 työpaikkaa

Perholainen Jet-Puu Oy perustelee takaushakemustaan muun muassa heikolla markkinatilanteella. Se kertoo hakemuksessaan, että Jet-Puun omat mahdollisuudet takauksen järjestämiseen ovat rajalliset ja vaikuttavat sitä kautta muun muassa liikevaihtoon.

Perhon kunnanhallitus saa Jet-Puun takaushakemuksen käsiteltäväkseen maanantaina. Asiaa on kuitenkin valmisteltu kunnassa pitempään. Se oli kunnanhallituksen listalla jo marraskuussa.

Joukko kunnanhallituksen jäseniä kävi tutustumassa yrityksen toimintaan marraskuun lopulla. Kunnanhallituksen esityslistan mukaan tuolloin "todettiin yhteisesti", että yritys on alueen elinkeinoelämälle erittäin tärkeä.

Kunnanjohtaja Lauri Laajala näkee, että kyseessä on elinkeinopoliittinen päätös, jonka perholaiset luottamushenkilöt tekevät.

Takausta hakeva Jet-Puu on osa Jetta-konsernia, joka työllistää noin sata henkilöä ja on Perhon kunnan suurin yksityinen työnantaja.

Perhon kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi katsoo, että eturistiriitoja ei Jet-Puun takausta käsitellessä synny, koska hän on jäävännyt itsensä, kun aihetta on kunnan elimissä käsitelty tai valmisteltu ja aikoo tehdä niin jatkossakin.

– Tämä on minulle itsestäänselvää, että kunnan edustajana tai päätöksentekijänä ei toimita niissä asioissa, joissa olen itse osallinen, Hietaniemi toteaa.

Hän kertoo, että Jet-Puu hakee tukkitakausta turvatakseen sata työpaikkaa ja luodakseen mahdollisesti lisää työpaikkoja Perhoon.

"Kunnan etu ennen yrityksen etua"

Julkishallinnon eettisyyttä tutkinut Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen pitää tapausta tyypillisenä pienen kunnan ongelmana.

– Pienellä paikkakunnalla on muutama isompi työnantaja. On ymmärrettävää, että kunta haluaisi tukea yrityksiä, jos kunta sillä tavalla säilyy elinkelpoisena. Toisaalta lakia pitää kuitenkin lähtökohtaisesti noudattaa.

Salmisen mielestä tällaisessa tapauksessa kunnan päättäjien tulisi pohtia ensin kunnan, ei yksityisen yrityksen etua. Ajaako takauksen antaminen kaikkien kuntalaisten etua ja missä määrin? Jos takaus tulee kunnan maksettavaksi, ajautuuko kunta suuriin vaikeuksiin?

Myös tasapuolisuusnäkökulma tulee esiin: velvoittaako takaus kuntaa antamaan vastaavaa tukea myös muille yrityksille?

"Valtaa pitäisi jakaa enemmän"

Professori Ari Salmisen mukaan on ymmärrettävää, että väkimäärältään pienessä kunnassa samat ihmiset toimivat useissa avaintehtävissä. Mutkia päätöksentekoon lisää kuitenkin se, jos kunnanhallitus joutuu päättämään, takaako se yritystä, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja on mukana. Jet-Puun hallituksen puheenjohtaja on myös Perhon kunnanhallituksen puheenjohtaja.

– Lain puitteissa voi riittää se, että kunnanhallituksen puheenjohtaja jäävää itsensä päätöksentekovaiheessa. Silti tällaisissa tehtävissä olevat ihmiset ovat joka tapauksessa vaikutusvaltaisessa asemassa. Voi jäädä epäilys siitä, onko asiaa kuitenkin viety jollain tapaa eteenpäin.

Salmisen mielestä Suomessa pitäisikin jakaa valtaa nykyistä enemmän ja kiinnittää jo etukäteen enemmän huomiota siihen, ettei "kahdella tuolilla istuvia" olisi niin paljon.