Vanhempainyhdistys huolissaan Hämeenlinnassa: koulun lähelle suunnitellaan kestopuun polttolaitosta

Kestopuun polton pelätään levittävän ympäristöön syöpää aiheuttavia myrkkyjä, kuten arseenia.

jätteenpolttolaitokset
Sähköpylväitä kestopuun murskausalueella
Esimerkiksi sähköpylväitä poistuu käytöstä, kun maakaapelointi yleistyy. Tolppia haluttaisiin polttaa Hämeenlinnassa kaukolämmöksi. Nyt ne kuljetetaan Saksaan.Timo Leponiemi / Yle

HämeenlinnaHämeenlinnan Karanojalle suunniteltu kestopuun polttolaitos herättää huolta lähitienoon asukkaissa.

Kestopuuteollisuus ry ja Kiertokapula Oy valmistelevat Hämeenlinnaan lämpölaitosta, joka polttaisi vuosittain noin 30 000 tonnia puuta, joka sisältää arseenia ja muita raskasmetalleja.

Tällä hetkellä suurin osa Suomessa käytöstä poistuneesta kestopuusta murskataan Tuuloksessa ja kuljetetaan Saksaan. Tuuloksessa kestopuuta murskataan noin kolmen täysperävaunullisen kuorma-autokuorman verran päivässä. Hämeenlinnassa kestopuun poltosta syntyvä lämpö käytettäisiin kaukolämpönä.

Miemalan koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Karanojan alueesta. Miemalan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet Tuuli Tiirikkala ja Lauri Helander ovat huolestuneita polttolaitoksen mahdollisista ympäristöhaitoista.

– Tästä hankkeesta on ehkä tiedotettu kovin vähän ja ei ainakaan näistä riskeistä, kertoo Tiirikkala.

– Raskasmetallit ei siinä poltossa häviä ja niiden talteen saaminen on se, mikä huolestuttaa, säestää Helander.

Tuuli Tiirikkala ja Lauri Helander
Lämpölaitoksen mahdollisiin haittoihin on havahduttu Miemalan koulun (taustalla) vanhempainyhdistyksessä. Kuvassa Tuuli Tiirikkala ja Lauri Helander.Timo Leponiemi / Yle

Ympäristövaikutusten arviointi käynnissä

Karanojan alueen omistaa Hämeenlinnan kaupunki ja se on vuokrattu vuoden 2046 loppuun asti. Kiertokapula ja Kestopuuteollisuus ry ovat toimittaneet ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (siirryt toiseen palveluun) Hämeen Ely-keskukseen.

– Ympäristovaikutusten arviointihan tehdään sen takia, että varmistutaan, ettei hankkeella ole negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja asukkaisiin. Toisaalta yva antaa ihmisille mahdollisuuden ottaa kantaa näihin asioihin. Yvassa on kyllä käyty tarkkaan läpi näitä mahdollisia riskejä, sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Kari Mäkinen
Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen pitää varmana, että lämpölaitoksesta ei aiheudu ympäristöhaittoja.Timo Leponiemi / Yle

Onko varmaa, ettei se tule aiheuttamaan ympäristöhaittoja?

– Kyllä se on ihan varmaa. Jos puhutaan jätteenpoltosta, niin se on hyvin säädeltyä.

Jätteenpolttoa säätelee jätteenpolttoasetus, joka asettaa päästörajat ja vaatii käytettäväksi edistyneintä käytettävissä olevaa teknologiaa.

Tuhkat loppusijoitetaan alueelle

Yva-selostuksen mukaan poltosta syntyneet tuhkat ja savukaasun puhdistusjäte ovat vaarallista jätettä ensisijassa korkeiden arseeni-, kromi-, kupari-, antimoni- ja sinkkipitoisuuksien takia.

Ennen loppusijoittamista tuhkat ja savukaasun puhdistusjäte stabiloidaan sementin ja veden kanssa tiivistettäväksi massaksi. Massa päätyy lopulta alueelle rakennettavalle vaarallisen jätteen loppusijoitusalueelle.

Hämeen ELY-keskus vastaanottaa lausuntoja ja mielipiteitä lämpölaitoksesta tammikuun 10. päivään asti. Laitoksen ympäristöluvasta päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos lupa tulee, laitos voisi aloittaa vuoden 2020 paikkeilla.

– Toivomme, että Hämeenlinnasta löytyisi keskustelua sille, onko tämä oikea sijainti ja oikeanlainen hanke Hämeenlinnaan, sanoo Tuuli Tiirikkala Miemalan koulun vanhempainyhdistyksestä.

– Ainakin näiden valvovien viranomaisten pitäisi olla hyvin hereillä tässä asiassa, että turvallisuus varmistettaisiin ennen kaikkea, painottaa puolestaan Lauri Helander.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus