Seksuaalinen häirintä johti kahden opettajan rankaisemiseen vaasalaiskoulussa – "Tämä on ensimmäinen askel koulun kulttuurin muuttamiseksi"

Yksi Vasa övningsskolanin opettaja on irtisanoutunut häirintäsyytösten selvittelyn seurauksena. Toiselle opettajalle on annettu huomautus.

seksuaalinen häirintä
koulun käytävä
Vaasan ruotsinkielisen normaalikoulun häirintäepäilyt tulivat julkisuuteen marraskuun lopulla.Jarkko Heikkinen / Yle

Vasa övningsskolanin 224 nykyistä ja entistä oppilasta vaati marraskuun lopulla julkisessa vetoomuksessa seksuaalisen häirinnän loppumista koulussa. Vetoomukseen oli liitetty yli 30 tyttöoppilaan kertomukset tapauksista, joissa he kokevat tulleensa sopimattomasti kohdelluiksi.

Tapausten selvittely koulussa alkoi välittömästi ja toimenpiteitä koulun kulttuurin muuttamiseksi on jo tehty, kertoo Vasa övningsskolanin nykyinen, elokuussa virassaan aloittanut johtava rehtori Bernt Klockars.

– Tämä on ensimmäinen askel koulun kulttuurin muuttamiseksi, mutta vasta ensimmäinen askel, sanoo Klockars.

Tapaukset selvitetty

Rehtori sai oppilailta tietoonsa myös niiden opettajien nimiä, jotka oppilaiden mielestä ovat syyllistyneet seksuaaliseen häirintään.

Selvittelyn yhteydessä kuultiin kahta opettajaa. Toinen opettaja hyllytettiin häirintäsyytösten seurauksena ja hän on irtisanoutunut itse tehtävästään. Toiselle opettajalle on annettu kirjallinen huomautus.

Åbo Akademin henkilöstöjohtajan Mika Wulffin mukaan enempää välittömiä seuraamuksia ei "näillä näkymin" ole tulossa eikä useampia opettajia ole tarpeen kuulla.

Seuraavaksi on tarkoitus pureutua koulun käytäntöihin ja prosesseihin, jotka liittyvät seksuaalisen häirinnän kitkemiseen.

Wulffin mukaan toimintamallit ovat olemassa, mutta nyt on huolehdittava, että ne ovat myös kaikilla tiedossa.

– Sitä on pyritty painottamaan, että kouluun luodaan kulttuuri, jossa uskalletaan ja voidaan vaikeatkin asiat nostaa esiin, sanoo Wulff.

Vasa övningsskola on Åbo Akademin alainen opettajakoulutuksen harjoituskoulu. Mika Wulffin mukaan on todella vaikeata arvioida, kuinka laajaa seksuaalinen häirintä koulussa on ollut.

– Kysymys on kuitenkin henkilökohtaisesti koetuista asioista. Sekin on hyvä muistaa, pohtii Wulff.

Vasa övningsskola.
Vaasan ruotsinkielinen normaalikouluRoger Källman / Yle

Koulu kerää kertomuksia

Rehtori Bernt Klockars sanoo, että viime viikot ovat olleet raskasta aikaa kaikille koulussa, niin oppilaille kuin opettajille ja muulle henkilökunnallekin.

– Opettajille on järjestetty keskustelutilaisuuksia psykologin kanssa ja niihin on osallistunut noin puolet opettajakunnasta. Myös työterveys on tarjonnut keskusteluapua, selvittää Klockars.

Vasa övningsskola on avannut virallisen kanavan, jota kautta koulu saa tietoonsa oppilaiden kertomuksia seksuaalisesta häirinnästä. Oppilaat voivat kirjoittaa sähköiselle lomakkeelle nimettöminä tai nimellään omat kokemuksensa.

Lukion oppilaille järjestetään vielä ennen joulua myös luentotilaisuus, jossa seksuaalisesta häirinnästä puhuu tasa-arvokonsultti Malin Gustavsson.

– Uskon, että saamme kuitenkin rauhallisen joulun, sanoo Bernt Klockars.