Huonosta sisäilmasta ei ole aina helppo puhua työpaikalla - vaarana joutua syrjityksi

Sisäilmasta kärsineet kertoivat joutuneensa syyllistetyiksi sairauslomista

sisäilmaongelmat
Ilmastointiputki katossa
Timo Nykyri / Yle

Huonosta sisäilmasta kärsitään monella työpaikalla, mutta asian ottaminen esille ei ole työntekijälle aina helppoa. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmista kärsivät kokevat syrjintää muita useammin.

Syrjintäkokemuksia raportoivat erityisesti ne työntekijät, jotka epäilevät haittaa aiheuttavaa homeongelmaa työympäristössään. Syrjintää ilmenee etenkin työtovereiden ja esimiesten asenteissa, tiedonsaannissa sekä työn ja työvuorojen jaossa.

Tutkimus perustui Tilastokeskuksen vuoden 2013 työoloaineistoon. Siinä palkansaajilta kyseltiin myös kokemuksia puutteellisesta ilmanvaihdosta ja homeesta sekä syrjinnästä. Vastaajia oli noin 4900.

Esimerkiksi homeongelmista haittaa kokeneista työntekijöistä 26 prosenttia oli kokenut syrjintää esimiesten ja muiden työntekijöiden asenteissa. Luku on kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka eivät raportoineet sisäilmahaittoja. Heistä syrjintää oli kokenut 13 prosenttia.

– Syrjinnässä nousivat esiin erityisesti kielteiset asenteet muiden taholta sekä tiedonsaannin ongelmat, kertoo tutkimusta johtanut sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Eerika Finell. Finell huomauttaa, että tilastoista ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. Syrjintäkokemukset voivat johtua osin siitä, että työntekijät uhattuina herkistyvät huomaamaan kaikenlaiset säröt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Syyllistämistä ja yksin jäämistä

Tutkimuksen aineistona oli myös kansalaisten sisäilmaongelmiin liittyviä kirjoituksia.

– Niissä epäoikeudenmukaisuuden kokemukset nousevat alleviivatusti esiin, Finell summaa.

Kirjoittajat kertoivat esimerkiksi joutuneensa syyllistetyksi sairauslomista, muille koituneesta lisätyöstä tai siitä, että he vaativat työpaikalleen tutkimuksia ja korjauksia. Monia on myös leimattu luulosairaiksi.

Eräs vastaaja kertoi olleensa arvostettu työntekijä, mutta sai myöhemmin diagnoosin työperäisestä astmasta. Juuri ennen eläköitymistään hän sai tiedon siitä, että jää ilman tavanomaista huomionosoitusta 30-vuotisesta työurastaan. Syyksi ilmoitettiin, että hän ei ansainnut sitä sairauslomiensa vuoksi.

Tutkimuksessa ei selvitetty vastaajien oireita tai niiden aiheuttajia vaan ainoastaan työntekijöiden kokemuksia.

Lähteet: STT