Hyppää sisältöön

Suomen Pankki: Nuorempien ikäluokkien velkataakka on jatkuvasti kasvanut – pystyvät säästämään lähinnä lyhentämällä asuntolainaa

Pankin ennusteen mukaan talouskasvun huippu nähdään tänä vuonna. Väestön ikääntyminen painaa kotitalouksien säästämisastetta.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yksityinen kulutus kasvaa työllisyystilanteen ja kuluttajien ostovoiman paranemisen myötä lähivuosina, arvioi Suomen Pankki tänään maanantaina julkaistussa talouskatsauksessaan. Ennusteen mukaan kotitalouksien säästämisaste pysyy negatiivisena ja velkaantuminen jatkuu.

Vuoden 2017 puolivälissä kotitalouksilla oli velkaa lähes 128 prosenttia tuloistaan, ja vuonna 2020 velkaantuneisuusaste on ennusteen mukaan noin 129 prosenttia.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien säästämisastetta painaa osaltaan väestön ikääntyminen. Eläkeikäisten tulojen osuus sekä kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista että kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on kasvanut pitkään. Entistä suurempi osa kotitalouksien tuloista onkin eläkkeitä ja muita sosiaalietuuksia.

– Nuorempien ikäluokkien velkataakka on jatkuvasti kasvanut, joten nuoremmat ikäluokat pystyvät säästämään lähinnä lyhentämällä asuntolainoja, katsauksessa todetaan.

Noin 70 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta on asunnoissa ja loma-asunnoissa rahoitusvarallisuus on suurelta osin keskittynyt iäkkäille, yleensä velattomille kotitalouksille.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen mainitsee Twitterissä, että nuorten miesten alhainen työllisyysaste on Suomessa yksi suuri huolenaihe.

Talouskasvun huippu tänä vuonna

Suomen Pankin tänään julkaiseman talousennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 3,1 prosenttia tänä vuonna ja 2,5 prosenttia ensi vuonna.

Vuosina 2019–2020 talous kasvaa noin 1,5 prosentin vauhtia. Kustannuspaineet pysyvät vaimeina, ja inflaatio jää ennustejaksolla eli vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella.

Vaikka noususuhdanne näyttää nyt selvästi vahvemmalta ja laaja-alaisemmalta kuin aiemmin, vuoden 2017 kasvu jää koko ennustejakson nopeimmaksi, Suomen Pankki arvioi. Sen mukaan suhdannekäänteen taustalla ovat olleet suurimmaksi osaksi ulkoiset tekijät, kuten maailmankaupan kasvun kiihtyminen.

Suomen työllisyys elpyy ennusteen mukaan hitaasti, kun otetaan huomioon taloudellisen aktiivisuuden vilkastuminen.

Vuosina 2017 ja 2018 työllisyys kasvaa työn kysynnän lisääntyessä, mutta kohtaanto-ongelmat, väestörakenteen muutos ja muut työmarkkinoiden tarjontatekijät jarruttavat työllisyyden paranemista.

Julkisen talouden tilanne paranee

Julkisen sektorin alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pienenee 1,1 prosenttiin vuonna 2017 ja edelleen 0,7 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Katsauksen mukaan suhdanteen paraneminen ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden pidemmän aikavälin ongelmia. Julkisen talouden kestävyysvaje on edelleen noin 3 prosenttia.

Näkymiä painavat väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja eläkemenojen kasvu sekä työn tuottavuuskasvun trendinomainen hidastuminen.

– Julkista taloutta voidaan vahvistaa rakenteellisilla uudistuksilla. Eläkeuudistus paransi osaltaan julkisen talouden näkymiä tuntuvasti. Tulevista päätöksistä tärkeässä asemassa ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä työllisyyteen pitkäaikaisesti vaikuttavat toimet, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tiedotteessa.

Pankin talouskatsauksen voi lukea kokonaisuudessaan Euro ja talous -sivustolta (siirryt toiseen palveluun).

**Lue myös **

.
.