Pohjalaisten hyvinvointibarometri: Hyvin voidaan, mutta eri väestöryhmien välillä suuria eroja

Erityisesti yksinhuoltajat, päihdeongelmaiset ja ylivelkaantuneet ovat heikossa asemassa.

hyvinvointi
Vanhempi ja lapsi
Mari Nupponen / Yle

Väestö voi tällä hetkellä kolmen pohjalaismaakunnan alueella hyvin, todetaan Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 -tutkimuksessa. Vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2009 ja 2012, ja kokonaistilanne on jonkin verran parantunut näistä vuosista.

Tänä keväänä barometriin vastasi yli 350 eri alojen asiantuntijaa. Pohjanmaan maakunnan alueella väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne arvioitiin hieman paremmaksi kuin Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Eri väestöryhmien välillä on suuria eroja, riippuen perhemuodosta, terveydentilasta ja sosioekonomisesta asemasta. Erityisesti ikääntyvät ja yksinhuoltajat, työkyvyttömät ja päihdeongelmaiset sekä asunnottomat ja ylivelkaantuneet ovat heikossa asemassa.

Opiskelijoiden, maahanmuuttajien, pienituloisten, asunnottomien ja ylivelkaantuneiden hyvinvointi on kuitenkin jonkin verran parantunut viime vuosien aikana.

Pohjanmaalla joka viides vastaaja arvioi yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien vaikeutuvan seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi merkittävänä yksittäisenä ongelmana pohjalaismaakunnissa nousi esiin yksinäisyys.