Lapissa maksetaan kuntaveroa keskimäärin 12–15 prosenttia ansiotuloista

Ns. efektiivinen veroaste lasketaan kunnalle maksettujen verojen perusteella, ja siihen vaikuttavat kuntalaisten ansiotaso sekä erilaiset verovähennykset.

verotus
rahaa
Yle Uutisgrafiikka

Lapissa on suuria eroja siinä, kuinka paljon ihmiset maksavat käytännössä kuntaveroa tuloistaan. Vähimmillään verotusaste on noin 12 prosenttia, kuten Ylitorniolla (11,94 %) ja Ranualla (12,06 %). Enimmillään kuntaveroa maksetaan ansiotuloista yli 15 prosenttia. Tällaisia kuntia ovat mm. Kemi (15,42 %) ja Rovaniemi (15,07 %).

Luvut perustuvat Kuntaliiton laskelmiin siitä, mikä on maksettujen kunnallisverojen ja ansiotulojen välinen suhde eli ns. efektiivinen veroaste eri kunnissa. Siihen vaikuttaa paljolti kuntalaisten keskimääräinen ansiotaso, sillä alhaisilla tuloilla verovähennysten merkitys on suhteessa suurempi kuin suurituloisilla.

Lapissa efektiivinen veroaste on maan keskiarvoa pienempi 15 kunnassa 21:stä. Kuvassa tällaiset kunnat on merkitty punaisella miinus-merkillä.

Efektiivinen veroaste Lapin kunnissa
Ensimmäisessä ja toisessa sarakkeessa on merkitty punaisella ne kunnat, joissa maksetaan keskimääräistä vähemmän kuntaveroa suhteessa ansiotuloihin. Kolmannessa sarakkeessa on laskettu ns. efektiivisen veroasteen muutos vuodesta 2011. Punaisella värillä on merkitty ne kunnat, joissa veroaste on laskenut kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.Jyri Tynkkynen / Yle

Lähde: Kuntaliitto