Ammatillinen koulutus uudistuu ensi vuonna – Länsi-Lapissa pieneneviä ikäluokkia kompensoidaan aikuisilla opiskelijoilla

Uusi laki lisää koulutuksen järjestäjän vapautta ja suuntaa koulutusta työvoimaa tarvitseville aloille.

Kuva: Jarno Tiihonen / Yle

Lapin länsirajalla toimivassa ammattiopisto Lappiassa ollaan tyytyväisiä ensi vuoden alusta voimaan tulevaan ammattikoulutuksen uudistukseen.

– Me pidämme ammatillisen koulutuksen reformia hyvänä oppilaitokselle tulevan vapauden suhteen. Saamme itse päättää miten tehdään, milloin tehdään ja miten järjestetään, sanoo Lappian rehtori ja johtaja Virpi Lilja.

Lappiassa vapautta käytetään koulutustarjonnan laajentamiseen. Uusia koulutuksia ovat muun muassa ajoneuvojen kuljetus, bioenergia-ala, luonnontuoteala, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu, putkiasentaja, kaupan esimies, lihanjalostaja ja viljelijä.

Opiskelijoille enemmän joustavuutta

Opiskelijoille tilanne muuttuu joustavammaksi, kun osaamista täydennetään entistä enemmän tutkinnon osilla. Myös opiskeluajasta tulee joustava, kun tällä hetkellä ammatillisessa peruskoulutuksessa kaikki opiskelevat kolme vuotta.

Koulutukseen hakeutumisessakin jousto kasvaa, kun pääväyläksi tulee jatkuva haku ympäri vuoden. Jatkuva haku on jo tosin käytössä, mutta sitä aiotaan siis edelleen kehittää.

– Hyvinvointialalla ja liiketaloudessa jatkuva haku on jo käytössä ja opiskelijoita tulee sen kautta enemmän kuin yhteishaussa. Kyse on nimenomaan tutkintoa suorittavista opiskelijoista, Lilja kertoo.

Keväällä peruskoulunsa päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville järjestetään edelleen yhteishaku keväällä.

Lisäksi oppisopimuksen rinnalle tulee koulutussopimus. Koulutussopimuksessa opiskelijalle ei makseta palkkaa. Lilja kuitenkin uskoo, että molemmat yleistyvät.

– Koulutussopimuksen avulla työnantaja näkee, minkälaista tarjonta on. Oppisopimuksen avulla opiskelija voidaan kiinnittää tulevaan työpaikkaan, Lilja perustelee.

Valtio ohjaa työllistävyyteen

Vaikka oppilaitosten vapaus kasvaa, niin toisaalta rahoitusperusteiden muuttuminen lisää valtion ohjausta.

– Suoritusten eli tutkintojen ja tutkintojen osien suorittamisen painoarvo rahoituksessa kasvaa ja suorittaneiden työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin korostuu vaiheittain vuosien varrella. Toisaalta opiskelijamäärän rooli rahoituksessa pienenee.

Tähän asti noin 97 prosenttia rahoituksesta on perustunut opiskelijamäärään. Lisäksi rahoitukseen on sisältynyt pieni tuloksellisuusosuus. Uuden lain mukaan opiskelijamäärän painoarvo putoaa 50 prosenttiin, tutkintojen ja niiden osien suorittaminen merkitsee 35 prosenttia ja työllistymisen sekä jatko-opintoihin sijoittumisen painoarvoksi tulee 15 prosenttia.

Ikäluokat pienenevät - lisää aikuisia opiskelijoita

Ohjauksen tavoitteena on siis lisätä työllisyyttä.

– Ammattikoulutus tuottaa työvoimaa ja niitä hyviä jatko-opiskelijoita korkeakoulupolulle.

Lapissa haasteena on ikäluokkien pienentyminen. Lappiassa se aiotaan kompensoida lisäämällä aikuisopiskelijoiden määrää ja reagoimalla nopeasti työelämän tarpeisiin.

– Halutaan, että meidän alueellamme yritykset pärjäävät ja heidän kilpailukykynsä kasvaa. Me olemme omalta osaltamme mielellämme sitä tukemassa.

Lappiassa aiotaan säilyttää nykyinen laskennallinen opiskelijamäärä. Lapissa on paljon kouluttamattomia eli potentiaalia riittää.

Lappiassa valttina Ruotsin raja

Erikoisvalttina länsirajalla on Ruotsin läheisyys.

– Työllistymisvalmiudet Suomen, Ruotsin ja Norjan työmarkkinoille on selvästi sellainen asia, johon me voimme tehdä enemmän yhteistyössä alueella toimivien organisaatioiden kanssa, Lilja sanoo.

Lappialla on toimipisteet Kemissä, Torniossa, Tervolan Louella ja Muoniossa.