Linja-autonkuljettajat uhmaavat ajokieltoa Suomeen johtavalla turmatiellä – kiertoreitti on vielä vaarallisempi

Linja-autoliikenne kapealla kanavatiellä Lappeenrannan Nuijamaan ja Viipurin välillä on alkanut uudelleen kiellosta huolimatta. Monet kuljettajat pitävät kiertotieksi määrättyä Svetogorskin tietä vaarallisempana.

tieliikenne
Viipurista Svetogorskiin menevä maantie.
Saimaan kanavan huoltotietä käyttää vuosittain 2,5 miljoonaa rajanylittäjää.Kari Kosonen / Yle

Venäjän liikenneministeriön päätös kieltää linja-autoliikenne kapealla kanavatiellä Lappeenrannan Nuijamaan ja Viipurin välillä on toteutunut vain osittain. Monet linja-autonkuljettajat uhmaavat kieltoa ajamalla edelleen Nuijamaan tai Venäjän puolella sijaitsevan Brusnitsnojen rajanylityspaikoille.

Rajaviranomaiset eivät ole käännyttäneet busseja Venäjän puolella. Kanavatielle menon estää periaatteessa yksi liikennemerkki.

Bussiliikennettä rajoittava liikennemerkki.
Venäjän puolella linja-autojen ajo Saimaan kanavan huoltotielle kielletään liikennemerkillä.Kari Kosonen / Yle

Viime vuosina tiellä sattuneissa liikenneonnettomuuksissa on kuollut 13 ihmistä, perimmäisenä syynä onnettomuuksiin on ollut autojen raju ylinopeus. Kapealla kanavatiellä ei ole nopeusvalvontaa, ja monet kuljettajat tuntuvat tietävän tämän.

Tänä syksynä Suomi on tehostanut tien kunnossapitoa, ja nyt liukkautta torjutaan suolalla ja auraus aloitetaan aiemmin.

– Kyseessä on hyvin neutraalin liuossuolauksen käyttö, jolloin saadaan estettyä tien jäätyminen ja tätä kautta tien pinnan kitka-arvot nousevat,sanoo toimistopäällikkö Seppo Kykkänen Saimaan kanavavaltuutetun toimistosta.

Sveton tie on kuoleman tie

Viipurista Svetogorskiin menevällä tiellä on vilkas liikenne.
Viipurin ja Svetogorskin välinen tie on huonokuntoinen ja raskaasti liikennöity.Kari Kosonen / Yle

Venäjän liikenneministeriö haluaa ohjata linja-autot käyttämään maaliskuuhun asti Saimaan kanavatien sijaan Vaalimaalle menevää M-10 -valtatietä tai Viipurista Svetogorskin kautta Imatralle johtavaa maantietä. Moni liikennöitsijä pitää Svetogorskin tietä vaarallisempana kuin kanavan huoltotietä.

– Se on huonokuntoinen, mutkainen ja mäkinen. Siellä on paljon rekkoja ja tie on vaarallinen, sanoo Pietarin ja Lappeenrannan väliä liikennöitsevän Sovauton hallituksen jäsen Sergey Petrosyan.

Sergey Petrosyan
Sovauton hallituksen jäsen Sergey Petrosyanin mielestä Svetogorsgista Viipuriin vievä tie on vaarallinen.Jari Tanskanen / Yle

Venäjä on aloittamassa ensi vuonna tien peruskorjauksen.

Suomen itärajalla liikennemäärät ja teiden kunto eivät kohtaa. Yllättäen kaikkein hyväkuntoisin ja levein tie johtaa Karjalan tasavallasta Parikkalan vastaiselle rajanylityspaikalle, mutta sen kautta voidaan liikennöidä vain erityisluvalla.

Nuijamaan liikenneongelmat jatkuvat vielä vuosia, sillä uuden tien suunnittelu on vasta alkamassa. Tie mitoitetaan kasvavalle liikennemäärälle, joten sen suunnittelussa varaudutaan yli kolmeen miljoonaan vuotuiseen rajanylittäjään.

Nykyiselle Saimaan kanavan vuokra-alueelle uusi maantie ei mahdu.

– Tie tulisi selkeästi eroon Saimaan kanavasta, jolloin se olisi selkeästi venäläisten tie, ja venäläiset vastaisivat sen kunnossapidosta, sanoo Kykkänen.