Ympäristöluvan kumoaminen viivästyttää Porin tuhkanjalostamon käyttöönottoa

Tuhkajalostamo sai keväällä ympäristöluvan, mutta Vaasan hallinto-oikeus palautti sen uudelleen valmisteluun.

jätteenpolttolaitokset
Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksen uuni, liekkejä
Marko Melto / Yle

Porin Mäntyluodon tuhkanjalostamon käyttöönotto viivästyy. Vaasan hallinto-oikeus palautti viime viikolla laitokselle myönnetyn ympäristöluvan aluehallintovirastolle uudelleen valmisteluun

Fortum keskustelee tilanteesta aluehallintoviraston kanssa. Laitoksen rakentamista ja kehitystyötä jatketaan yhtiön tiedotteen mukaan edelleen, mutta hallinto-oikeuden päätös viivästyttää jalostamon käyttöönottoa.

– Jatkamme hankkeesta tiedottamista alueen asukkaille, kun meillä on lisää tietoa projektin etenemisestä, toteaa projektinjohtaja Ville Yrjänä.

Tuhkanjalostamossa on tarkoitus käsitellä jätevoimaloiden savukaasupuhdistuksessa syntyvää jätettä. Laitoksen ympäristöluvasta valittivat Mäntyluodon asukasyhdistys ja joukko yksityishenkilöitä. He vaativat valituksessaan, ettei jätevesiä saa johtaa satama-altaaseen edes väliaikaisesti.