Ministeriö otti Keski-Pohjanmaan liiton erityistarkkailuun: syynä epäselvät hankekirjaukset

Puutteista on huomautettu jo useaan kertaan.

maakunnat
Keski-Pohjanmaan liiton tunnus.
Kalle Niskala / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on ottanut Keski-Pohjanmaan liiton poikkeukselliseen tarkkailuun. Liitto on nyt ainoana maakuntaliittona ministeriön neuvottelumenettelyssä eli erityisseurannassa.

Neuvottelumenettelyyn on jouduttu, koska liitto ei ole korjannut puutteita hankekirjauksissa. Hankkeiden tiedot ja mahdolliset muutokset pitäisi kirjata sähköiseen EURA-järjestelmään, mutta kaikissa hankkeissa niin ei ole tehty.

Ministeriö havaitsi kirjauksissa puutteita jo keväällä, ja liittoa on huomautettu asiasta useaan otteeseen. Syksyllä TEM teki päätöksen neuvottelumenettelyn aloittamisesta, koska riittäviä parannuksia ei ole tehty.

Hankekirjausten puutteiden vuoksi liitto joutuu perimään hankkeilta takaisin noin 200 000 euroa. Tarkat päätökset perimisistä saadaan alkuvuonna, kun hankkeita on kuultu. Suurimmat kärsijät ovat ammattikorkeakoulu Centria ja Kokkolan yliopistokeskus.

Useimmiten puutteet johtuvat tietämättömyydestä

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee valvontakäyntejä säännöllisesti erilaisiin EU-rahaa välittäviin organisaatioihin, kuten maakuntaliittoihin. Tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin tahot hoitavat tehtäviään.

Jos virheitä tai puutteita havaitaan, ministeriö voi kehottaa tarvittaessa useaan kertaan korjaamaan asiat ja asettaa työlle aikarajan.

– Jos kehotukset eivät tuota tulosta, tiukan paikan tullen käynnistetään neuvottelumenettely ministeriön ja toimijan kesken. Siinä ohjataan perusteellisesti, mitkä kohdat pitää saada välittömästi kuntoon, jotta toiminta voi jatkua, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön yritys- ja alueosaston osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman.

Pihlmanin mukaan yleensä ministeriö joutuu puuttumaan tapauksiin, joissa hankerahoituksessa on ongelmia tiedonpuutteen takia.

– Suurin osa virheistä johtuu tiedon ja osaamisen puutteesta. Sellaisiin tapauksiin on helppo puuttua. Joissakin tapauksissa kyse on myös välinpitämättömästä suhtautumisesta ohjeisiin, joita EU ja TEM on antanut. Sellaiset tapaukset ovat hieman vaikeampia.

Huono työilmapiiri

Keski-Pohjanmaan liitto on joutunut tekemään sisäisen tarkastuksen rakennerahastohallintoonsa. Tarkastuksen raportti saatiin joulukuussa.

Siitä käy ilmi, että liittoa vaivaa huono työilmapiiri, joka voi olla osasyynä ongelmiin. Maakuntahallituksen puheenjohtajan Antti Mäkelän mukaan työilmapiiriin on jo puututtu.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran tammikuun alussa. Sitä ennen maakuntajohtajan, kehittämisjohtajan ja hallintopäällikön pitää antaa maakuntahallitukselle vastineensa sisäisen tarkastuksen raportista.