Maksamattomat laskut päätyvät jatkossa yhdeksän käräjäoikeuden pöydälle

Riidattomien velka-asioiden keskittämistä aiempaa harvempien käräjäoikeuksien käsiteltäväksi perustellaan sillä, että käsittelyä voidaan nopeuttaa ja tehostaa.

käräjäoikeudet
Tampereen sähkölaitoksen maksumuistutus.
YLE Tampere

Maksamattomia laskuja ja vuokria koskevia velkomisasioita siirretään aiempaa harvempien käräjäoikeuksien käsiteltäväksi.

Hallitus esittää (siirryt toiseen palveluun), että niin kutsuttujen summaaristen riita-asioiden käsittely keskitettäisiin koko maassa yhdeksään käräjäoikeuteen, kun niitä vielä toistaiseksi ratkotaan kaikissa käräjäoikeuksissa.

Yksi yhdeksästä riidattomia velka-asioita jatkossakin ratkovista käräjäoikeuksista olisi Kymenlaakson käräjäoikeus Kouvolassa.

– Meidän kannaltamme tämä on totta kai mieluinen päätös. Saamme lisää käsiteltäviä asioita ja todennäköisesti lisää henkilökuntaa, Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanni Markku Almgrén sanoo.

Kymenlaakson lisäksi velkomisasioita keskitettäisiin Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa.

Esimerkiksi Kouvolassa käsiteltäisiin jatkossa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen riidattomat velkomisasiat.

Työmäärä vähenee

Muutosta perustellaan sillä, että summaaristen riita-asioiden käsittelyä voidaan nopeuttaa ja tehostaa.

Asioiden käsittely olisi harvempien käsissä yhdenmukaisempaa, mikä lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vahvistaisi ihmisten oikeusturvaa.

Uudistuksen osana lisättäisiin sähköistä asiointia.

Ammattimaisten perintätoimistojen ja oikeudenkäyntiasiamiesten olisi toimitettava velkomisasian haastehakemus käräjäoikeudelle oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyden tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Yksityishenkilöt voisivat toimittaa haastehakemuksen edelleen paperilla tai sähköpostin liitteenä.

Sähköinen asiointi vähentäisi pienten velka-asioiden käsittelyn työmäärää.

Käräjäoikeuksien kansliahenkilökunnan työ vähenisi noin 20 henkilötyövuodella. Yhteensä esitetyt uudistukset vähentäisivät oikeushallinnon vuosittaisia menoja arviolta 800 000 euroa.

Henkilöstä myös siirrettäisiin käräjäoikeuksista toisiin.

Henkilöstöä tarvitaan aiempaa vähemmän niissä käräjäoikeuksissa, joissa summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsiteltäisi. Heidän kanssaan tullaan neuvottelemaan siirrosta niihin käräjäoikeuksiin, joihin riidattomia velka-asioita keskitetään.

Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanni Markku Almgren ei vielä uskalla arvella, monestako uudesta työpaikasta esimerkiksi Kouvolassa puhutaan.

Näiltä osin henkilöstön kanssa käytävät neuvottelut on tarkoitus nivoa yhteen koko käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa.

Kouvolaan tarvitaan lisää tilaa

Koko käräjäoikeuksien verkkoa eri puolilla Suomea uudistetaan niin, että käräjäoikeuksia ja niiden kanslioita suljetaan. Nykyisistä käräjäoikeuksista lakkaa seitsemän.

Kymenlaaksossa käräjäoikeuden kahdesta kansliasta toinen, Kotkan kanslia pistetään niin ikään lähivuosina kiinni.

Kymenlaakson käräjäoikeus tarvitsee Kouvolassa lisää tilaa työntekijöilleen. Työtilat on löydettävä sekä Kotkasta siirtyville noin kolmellekymmenelle työntekijälle että riidattomien velka-asioiden keskittämisen myötä Kouvolaan siirtyville käsittelijöille.

Kouvolan poliisi- ja oikeustalolla on tällä hetkellä töissä noin 30 käräjäoikeuden työntekijää.

Satoja tuhansia ratkaistavia velka-asioita vuosittain

Koko maassa käräjäoikeuksissa ratkaistiin viime vuonna 346 000 riidatonta velka-asiaa.

– Kymenlaaksossa näitä riidattomia velkomisasioita on ollut vuosittain noin 12 000. Tänä vuonna näyttäisi olevan hieman nousua, määrä on noin 13 000, Almgren sanoo.

Rahamääriltään riidattomat velka-asiat ovat melko pieniä. Yleensä kysymys on tavallisten ihmisten arkisista laskuista, kuten puhelin- tai sähkölaskuista tai vuokrasta. Velkoja laittaa käräjäoikeuteen haastehakemuksen maksamattomista laskuista tai vuokrista. Suurimmassa osassa tapauksista ratkaisun velka-asioissa tekee käräjäsihteeri.