Ei enää sukupuoliyhteyttä eläimen kanssa, turkin värjäystä tai teurastusta ilman tainnutusta – Lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista julkaistiin

Vanha eläinsuojelulaki halutaan korvata. Uudistusta on työstetty vuosikausia.

Kuva: Vihtori Koskinen / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo (siirryt toiseen palveluun), että lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla korvattaisiin nykyinen eläinsuojelulaki. Kyseinen laki on vuodelta 1996, eli yli 20 vuoden takaa. Toki lakia on muutettu 21 kertaa tämän jälkeen.

Mutta tätä hetkeä on odotettu pitkään, sillä uudistusta ja ehdotusta on työstetty vuosikausia. Ministeriön valmisteluryhmä aloitti työnsä kesällä 2010 (siirryt toiseen palveluun).

– Tätä lakia on odotettu pitkään ja nyt saamme sen vihdoin lausuntokierrokselle, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muun muassa tiedotteen mukaan.

Ministeriö kertoo, kuinka uudistetun lain tarkoituksena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu, sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen.

– Ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeista ja kyvyistä ja sen tueksi teetettiin useita kyselyitä ja selvityksiä. Valmistelussa on tehty laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja niiden edustajat ovat olleet mukana lakiehdotuksen valmistelun ohjaus- ja työryhmissä, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio tiedotteessa.

Ministeri Leppä sanoo tiedotteessa olevansa erityisen tyytyväinen siihen, kuinka kivunlievitys tulisi pakolliseksi.

– Nyt lausunnoille lähtevä lakiluonnos on tasapainoinen kokonaisuus, joka parantaa monin tavoin eläinten hyvinvointia. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että kivunlievitys nupoutuksen ja muiden kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä tulee nyt pakolliseksi. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään tiiviissä vuoropuhelussa eläinten omistajien kanssa, ministeri sanoi tiedotteen mukaan.

Lakiehdotuksessa on muun muassa tiineytyshäkkien kielto, hevosten ja muiden kuin maidontuotantoon käytettävien nautojen jatkuvan kytkemisen kielto, tarkennuksia löytöeläinten ja loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoon, pakollista kivunlievitystä kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä sekä eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttämistä ja tarkempaa määrittelemistä.

Yli 200 sivuinen lakiehdotus (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin torstaina 21. joulukuuta, ja lausuntoaikaa on 28.2.2017 asti. Lain on tavoitteena tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.

SEY: Ehdotuksessa vakavia puutteita

Eläinsuojelujärjestöt ovat aiemmin suhtautuneet kriittisesti, ja pelänneet lain jopa heikentävän eläintensuojelun tasoa. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY arvioi torstaina illalla tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että luonnos eläinten hyvinvointilaista sisältää vakavia puutteita.

– Uusi laki jättäisi jopa perustavanlaatuisia eläimen hyvinvoinnin tarpeita toteuttamatta. Laki muun muassa uhkaa altistaa eläimet pitkittyneelle janolle sekä sallii edelleen eläinten pitkäaikaisen paikalleen kytkemisen lypsykarjan ja emakoiden kohdalla. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton mielestä lakiin tuleekin tehdä merkittäviä muutoksia vielä ennen sen hyväksymistä, liitto muun muassa listaa.

Tämän lisäksi SEY:n mielestä puutteita ovat muun muassa se, että liikkumista estäviä rakenteita ei kielletä kuin osalla eläimistä ja ettei luonnoksessa ole vaatimusta kissojen ja koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. SEY kertoo tekevänsä lähiaikoina takemman analyysin luonnoksesta ja antaa sen perusteella lausunnon.

Muun muassa nämä mainitaan ehdotuksessa

Lakiehdotuksen keskeisiä kohtia on useita liittyen muun muassa eläinten kunnioitukseen, jalostukseen, eläinten lopetukseen, eläinlajien pitoon ja luonnonvaraisten eläinten hoitoon.

Tässä vain muutama kohta laajasta aineistosta:

 • Eläinten värjäämisen kielto niiden ulkonäön muuttamiseksi. Tällä tarkoitetaan esim. eläimen ihon, turkin, nokan, kynsien, sulkapeitteen tai suomujen kosmeettista värjäämistä.
 • Kielto lopettaa eläimiä viihdetarkoituksissa.
 • Sukupuoliyhteys eläimen kanssa kiellettäisiin. Säännös olisi uusi, sillä sukupuoliyhteyttä tai muuta seksuaalista kanssakäymistä ihmisen ja eläimen välillä ei ole sellaisenaan säädetty rangaistavaksi Suomessa.
 • Kiellettäisiin kipua tai kärsimystä aiheuttavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti eläimen ulkonäön tai käyttäytymisen muuttaminen.
 • Kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä edellytettäisiin kivunlievityksen käyttämistä.
 • Kiellettäisiin sellaisten jalostusyhdistelmien käyttäminen, jotka todennäköisesti periyttäisivät jälkeläisilleen merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavia sairauksia tai muita ominaisuuksia.
 • Velvollisuus estää pitämiensä eläinten hallitsematon lisääntyminen. Esimerkkinä ulkona vapaasti liikkuvien kissojen hallitsematon lisääntyminen. Esimerkkinä myös se, kuinka koirien ja kissojen pentutehtailussa syntyvien pentujen määrää saatetaan maksimoida antamalla eläinten lisääntyä rajoituksetta keskenään.
 • Maakunnan tulisi huolehtia kiinniotettujen eläinten kuljetuksen järjestämisestä talteenottopaikkaan. Maakunnalla olisi velvollisuus laatia ja julkaista vuosittain tilasto toimialueensa löytöeläimistä.
 • Eläintä ei saisi luovuttaa pysyvästi alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta.
 • Koirien, kissojen, frettien sekä isojen papukaijojen myynti eläinkaupoissa kiellettäisiin. Kiellettyä olisi myös myytävien eläinten pito näyteikkunoissa.
 • Eläinten luovuttaminen arpajais- ja kilpailuvoittoina kiellettäisiin ilman poikkeusmahdollisuutta.
 • Eläin olisi aina tainnutettava ennen teurastusta. Muutos koskisi paitsi uskonnollisista syistä noudatettavaa erityistä teurastustapaa että yksityiskäyttöön teurastettavaa siipikarjaa.
 • Eläinten lopetus viihdekäyttöön kiellettäisiin. Kielto ei estäisi esim. opetustoiminnan yhteydessä tapahtuvaa eläinten lopetusta tai normaalin teurastuksen dokumentointia. Perinteistä metsästystä tai kalastusta ei pidettäisi säännöksessä kiellettynä toimintana.

Lue myös: