Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haki yli 13 000

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alussa.

eläkerahastot
Seteleitä
Derrick Frilund / Yle

Jopa yli 13 000 ihmistä innostui tänä vuonna hakemaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, kertoo Eläketurvakeskus. Hakijoiden määrä ylitti ETK:n vähimmäisarviot, jotka sijoittuivat 10 000–11 000 hakijan hujakoille. Rohkein arvio ennen eläkeuudistusta oli 14 000 hakijaa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alussa. Siihen on oikeus 61 vuotta täyttäneellä eläkkeelle siirtymiseen saakka. 61-vuotias tai sitä vanhempi voi ottaa kertyneestä eläkkeestä maksuun valintansa mukaan neljänneksen tai puolet. Työntekoa voi vähentää, sen voi lopettaa kokonaan tai työssä voi jatkaa entiseen tapaan.

Myös työttömällä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen. ETK:n kehityspäällikön Jari Kanniston mukaan suurin eläkkeen käyttäjäryhmä on vuonna 1956 syntyneet. Eläke otettiin pääsääntöisesti niin suurena kuin mahdollista eli 50 prosentin suuruisena, Kannisto kertoo.