1. yle.fi
  2. Uutiset

Kotirauhan häirintää ja mahdollisesti salakatselua – "Joulutontut" rikkoisivat useita lakipykäliä

Yle kysyi joulun kunniaksi käräjäoikeuden laamannilta, kestäisivätkö tonttujen ja joulupukin touhut päivänvaloa, kun niitä tarkastellaan oikeudellisesta näkökulmasta.

joulutontut
Vanha joulutonttunukke istuu työpöydän laidalla.
Joulutonttujen puuhat rikkoisivat lakeja.Sini Salmirinne / Yle

Tontut. Nuo joulupukin pienet apulaiset tekevät uutterasti töitä varsinkin ennen joulua. Tonttu on tuttu hahmo kansanperinteestä ja jouluna punalakkisten tonttujen kerrotaan tarkkailevan lapsia salaa. Tonttujen tehtävänä on selvittää joulupukille, ovatko lapset kilttejä vai tuhmia.

Tonttujen selvityspuuhat näyttäytyvät arveluttavina lain valossa. Ongelmia voi tulla salakatselun ja -kuuntelun suhteen. Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanni Kimmo Saarela kommentoi tonttujen puuhia lain kirjainten valossa.

Rikkovatko tontut lakia kurkkiessaan ikkunoista talojen sisälle?

Tonttujen puuhissa on vaarana rikkoa lakia esimerkiksi salakatselun ja -kuuntelun osalta. Tontut selvittävät syksyisin asioitaan ja kurkistelevat ikkunoista sisään. Se ei kuitenkaan ole varsinaista salakatselua eikä kuunteluakaan, mutta on kotirauhan rikkomista.

Piha-alueelle, joka on kotirauhan suojaama alue, ei saa mennä ilman tämän omistajan tai haltijan lupaa. Jos sitten kurkistelussa käytetään teknisiä välineitä, esimerkiksi kännykkää tai kameraa, on kyseessä salakatselu. Yhtä lailla jos teknisellä laitteella kuunnellaan vaikka seinän läpi, mihin tontut varsin hyvin pystyvät, silloinkin kysymys on salakuuntelusta. Siitä voidaan tuomita aina kuuteen kuukauteen vankeutta. Tosin tavallinen seuraamus on sakkoa.

Tonttu kirjaa ylös, vieläpä oikeilla nimillä, kuka on ollut kiltti ja kuka tuhma. Syyllistytäänkö tässä laittoman rekisterin ylläpitämiseen?

Silloin kun rekisteristä muodostuu tietyn mitan täyttävä, se saattaa olla laiton. Sitäkään ei voi hyvällä omalla tunnolla suositella eli olkoon pukki ohjeita antaessaan pidättyväinen tässäkin suhteessa.

Laamanni Kimmo Saarela.
Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanni Kimmo Saarela lähti leikkiin mukaan ja kertoi, mitä lain pykäliä joulutontut rikkoisivat.Jari Peltoperä / Yle

Tonttujen työt voivat venyä. Joulupukki itsekin painaakin pitkää päivää jouluaattona. Mitä tästä sanoo työaikalainsäädäntö?

Tontuilla tulee olla kohtuullinen työaika. Työaikarikkomus voi olla seurauksena, jos heitä pidetään liian pitkään töissä. Varsinkin kuin joulu lähestyy ja lahjoja täytyy saada tehdyksi riittävä määrä, työaika voi venyä. Työaikakirjanpidon laiminlyönti voi aiheuttaa myös rikkomusseuraamuksen, eli sakot, jos kirjanpito on pitämättä.

Toisaalta työsyrjintäkin voi tulla kysymykseen, koska tontut ovat joulupukin perhettä. Jos he sukulaisina joutuvat muita työntekijöitä kehnompaan asemaan työsuhteen ehtojen näkökulmasta, silloin puhutaan työsyrjinnästä. Vielä pahempi on, jos tontut eivät voi poistua joulupukin asunnolta, vaan ovat näin riippuvaisia työnantajastaan. Silloin joulupajan toiminnassa voi olla kysymys kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä, josta voi tuomita aina kahteen vuotta vankeutta.

** Ei se ole pukillakaan helppoa yrittää tehdä joulu kaikkien sääntöjen ja pykälien mukaan. Joutuuko joulupukki pohtimaan myös kopiointiin liittyviä asioita? **

Se onkin vakavampi juttu. Nimittäin jos pukin pajassa kopioitaisiin jonkun toisen kehittämiä malleja ja valmistettaisiin näiden perusteella lahjatavaroita, silloin voidaan syyllistyä rikkomukseen, joka käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Jos siitä tulee taloudellinen riitakysymys, se käsitellään markkinaoikeudessa.

Pukin kannalta tämä olisi pulmallinen tilanne. Oikeuslaitoksen piirissä resurssit ovat varsin vähäiset myös pääkaupunkiseudulla, ja voi olla, että pääkäsittely jouduttaisiin istumaan vasta sitten seuraavana syksynä, joka on taas sitten joulupukille hyvin kiireistä aikaa.

Joulupukki
Kotirauha voi rikkoontua jos pihapiiriin tulee luvatta.Yle

Mitä tonttujen ja joulupukin tulee ottaa huomioon vieraillessaan kodeissa?

Sen verran voi sanoa, että kun joulupukki menee perheeseen ja alkaa keskustella siitä, kuka on ollut kiltti ja kuka ei, siinä on selvästi kunnianloukkauksen vaara. Jos käytöksen perustelu on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai häpeää, niin siinä saattaisi täyttyä rikoslain 24. luvun 9. pykälän kunnianloukkausrikos.

Kannattaa kiinnittää myös huomiota siihen, jos pukilla on paljon tonttuja mukanaan. Jos sisääntulo on kovin äänekäs, voi pukki rikkoa kotirauhaa metelöimällä. Pukilla on myös sauva kädessään, mikä sopii väkivallan käyttöön. Jos on useampi kodin sisälle menijä, silloin saattaa täyttyä myös kvalifioitu tekomuoto eli törkeä kotirauhan rikkominen. Siitä voi tuomita aina kaksi vuotta vankeutta.

Joulupukin tulee muistaa, että viimeistään siinä vaiheessa kun pyydetään lähtemään, on talosta poistuttava.

Miten pukki pärjää liikenteessä?

Pukki liikkuu joulun aikaan paljon ja hänen on otettava huomioon liikennesäännöt ja noudatettava niitä. Ja on myös muistettava, että joulujuomat nautitaan vasta työvuoron jälkeen.

Lue seuraavaksi