Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Fennovoiman ympäristö- ja vesitalousluvasta

Hallinto-oikeus velvoitti Fennovoiman selvittämään kemikaalipäästöjä tarkemmin aluehallintovirastolle.

ydinenergia
Fennovoiman havainnekuva Hanhikivenniemelle sijoitettavasta ydinvoimalaitoksesta.
Fennovoima suunnittelee ydinvoimalaa Pyhäjoen Hanhikivenniemelle.Fennovoima

Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt valitukset Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympäristö- ja vesitalousluvasta.

Hallinto-oikeus puuttui ratkaisussaan ydinvoimalassa käytettävien kemikaalien päästöihin. Hallinto-oikeus velvoitti Fennovoiman selvittämään kemikaalipäästöjä tarkemmin aluehallintovirastolle, minkä jälkeen aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä.

Aluehallintoviraston myöntämässä ympäristö- ja vesitalousluvassa käsitellään ydinvoimalan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja vesirakentamiseen liittyviä muutoksia meressä. Hanhikiven voimalan säteilyturvallisuutta koskeva lupakäsittely on vielä kesken.

Ympäristö- ja vesitalousluvassa käsitellään ydinvoimalan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja vesirakentamiseen liittyviä muutoksia meressä.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta ruotsalaisen ydinvoimaa vastustavan yhteenliittymän sekä Perämeren kalastajien etuja ajavien yhdistysten ja osakaskunnan valitukset puuttuvan valitusoikeuden vuoksi.

Fennovoima suunnittelee ydinvoimalaa Pyhäjoen Hanhikiven alueelle.