Eläkeikäisten kulutusmenot kasvavat rajusti – yli 64-vuotiaiden kotitalous käytti 23 000 euroa vuodessa

Tilastokeskuksen tuoreen kulutustutkimuksen mukaan yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvoivat eniten kaikista kotitaloustyypeistä. Toisaalta heidän menonsa olivat edelleen muita ryhmiä pienemmät – yksinhuoltajatalouksia lukuun ottamatta.

suuret ikäluokat
Kulutus
Yle Uutisgrafiikka / AOP

Tutkimuksen mukaan eläkeikäisten, yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvoivat eniten vuodesta 2012 vuoteen 2016. Kasvua kertyi lähes 14 prosenttia, noin 2 700 euroa.

Eläkeikäiset käyttivät rahaa viime vuonna aiempaa enemmän etenkin hotelli- ja ravintolapalveluihin. Myös liikenteeseen ja tietoliikenteeseen kului rahaa yhä enemmän. Yksi eläkeläiskotitalous käytti kulutukseen keskimäärin noin 23 000 euroa vuonna 2016. Summa pitää sisällään muun muassa elintarvikkeet, terveydenhoidon, asumisen sekä liikenteen kulut.

Työeläkkeiden merkitys kasvaa

Tilastokeskuksen tilastopäällikkö Tarja Hatakka sanoo, että yli 64-vuotiaiden kotitalouksien kulutuksen kasvu liittyy väestörakenteen muutokseen. Työeläkkeiden merkitys on kasvanut kansaneläkkeen saajien vähentyessä.

Tämä puolestaan näkyy eläkeläistalouksien tulotason nousuna ja kulutusrakenteen muutoksena. Myös lapsettomien, alle 65-vuotiaiden pariskuntien kulutus kasvoi kuutisen prosenttia.

Kulutustutkimuksen mukaan muiden kotitalousryhmien kokonaiskulutus on pysynyt lähes ennallaan tai pienentynyt. Kotitalouksien selvästi suurin kuluerä on asuminen. Liikenteeseen kuluu seuraavaksi eniten rahaa.

Kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan 2012 ja 2016
Yle Uutisgrafiikka

Takana hitaan kasvun vuodet

Tilastopäällikkö Tarja Hatakan mukaan reaalisen kokonaiskulutuksen hidas kasvu on jossain määrin yllättävää, joskin takana on monta hitaan talouskasvun vuotta.

– Samoin yllättävänä voi pitää kotiin hankittujen elintarvikkeiden ostojen reaalista alenemista, hän toteaa. Myös vaatteisiin, kodin tarvikkeisiin ja kulttuuriin käytettävän rahan määrä on vähentynyt.

Tilastopäällikkö Hatakka huomauttaa, että monet laitteet ovat jo lähes kaikissa kotitalouksissa, joten pelkät uusinnat eivät kasvata yhteistä kulutusta.

Koko väestön tasolla rahaa käytetään puolestaan aiempaa enemmän asumiseen, tietoliikenteeseen, hotelleihin ja ravintoloihin.

Kulutustutkimusta varten haastateltiin 3 673 kotitaloutta vuoden 2016 aikana. Vertailussa vuoteen 2012 verrattuna on huomioitu rahanarvon muutokset sekä kotitalouksien ikä- ja kokorakenne.