Ruotsin poliisi haluaa puuttua nykyistä tiukemmin suomenlaivojen anniskeluun raiskausten estämiseksi

Raiskausten määrää ei ole saatu ponnisteluista huolimatta aisoihin. Varustamojen edustaja pitää poliisin ehdotusta kansainvälisen oikeuskäytännön vastaisena.

laivaliikenne
Viking Line ja Silja Line satamassa
Varustamot vakuuttavat tekevänsä hyvin paljon matkustajien turvallisuuden takaamiseksi. Ruotsin poliisin mukaan tämä ei vielä riitä, vaan alkoholia pitäisi anniskella maltillisemmin.Antti Kolppo / Yle

Suomen ja Ruotsin välisessä matkustajaliikenteessä tapahtuneet raiskaukset ovat tuottaneet viime vuosina isoja otsikoita (siirryt toiseen palveluun).

Varustamojen ja viranomaisten ponnisteluista huolimatta Ruotsin poliisille ilmoitettujen raiskausten määrä on pysynyt viime vuosina kuta kuinkin ennallaan. Tänä vuonna Ruotsin poliisille on ilmoitettu 19 raiskausta matkustajalaivoilta. Vastaavat Suomen luvut eivät ole tiedossa.

Ruotsin poliisin mukaan raiskauksissa on yksi selkeä taustavaikuttaja: alkoholi.

– Alkoholin ylenpalttisesta anniskelusta seuraa väkivaltaa, raiskauksia ja häirintää. Se on valtava kärsimys uhreille ja iso kustannus yhteiskunnalle, sanoo poliisitarkastaja Olof Bratthall Tukholman poliisista Ruotsin radion SR:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Bratthallin mukaan ratkaisu ongelmakäyttäytymisen suitsemiseksi olisi se, että Ruotsin poliisi saisi järeät toimintavaltuudet kaikille Ruotsista lähteville aluksille. Laivoilla vallitsisi ikään kuin Ruotsin alkoholilainsäädäntö. Tällöin Ruotsin viranomaiset voisivat ääritapauksessa jopa peruuttaa anniskeluoikeudet.

Lokkeja laiturilla sekä Silja Linen laiva
Suomen ja Ruotsin välisessä laivaliikenteessä matkustaa vuosittain yli kahdeksan miljoonaa ihmistä.Antti Kolppo / Yle

– Jos saamme aikaan lakimuutoksen, joka antaa poliisille virkavaltuudet varustamoiden yliannostelua vastaan, voimme vaikuttaa myös rikostilanteeseen.

Ruotsin sosiaaliministeriöstä sanotaan, että poliisin ehdotusta aiotaan selvittää. Ruotsin varustamojen etujärjestö pitää ajatusta oikeansuuntaisena, mutta keinoja väärinä.

"Kansainvälisten sopimusten vastainen ehdotus"

Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans Ahlström tyrmää ehdotuksen kansainvälisen oikeuskäytännön ja YK-sopimusten vastaisena.

– Meillä on matkustaja-aluksia sekä Suomen, Ruotsin että Viron lipun alla. Suomen lipun alla kulkevilla matkustaja-aluksilla sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Eli myös Suomen alkoholilainsäädäntöä sovelletaan meidän aluksilla.

Ahlström itse on koulutukseltaan juristi. Hän toteaa, että Ruotsin viranomaiset eivät edes EU-lainsäädännön kautta pystyisi muuttamaan Suomen lipun alla kulkevien alusten toimintaedellytyksiä.

Hans Ahlström Varatoimitusjohtaja Suomen varustamot ry.
Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans Ahlström sanoo ykskantaan, että Suomen lipun alla kulkevilla aluksilla noudatetaan aina Suomen lakia.Antti Kolppo / Yle

– Jos Ruotsissa on tarvetta on muuttaa lainsäädäntöä Ruotsin lipun alla kulkevilla aluksilla, se on Ruotsin [valtion] asia tehdä se.

Ahlström ei vastaa suoraan kysymykseen, pitääkö hän kohtuuttomana väitettä, että laivoilla tapahtuisi paljon raiskauksia. Hän toteaa kuitenkin, että laivoilla raiskauksia koskevien rikosilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan, kun muutoin sekä Suomessa että Ruotsissa niiden määrä on kasvanut.

– Raiskaus on rikos. Jokainen raiskaus on kaikin keinoin yritettävä estää, Ahlström painottaa.

Karkeimmat rikokset tehdään hyteissä

Yle kysyi, mitä toimenpiteitä suurimmat Suomen ja Ruotsin välistä laivaliikennettä harjoittavat varustamot ovat tehneet raiskausten estämiseksi ja matkustajien yleisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vakuuttaa, että yhtiö noudattaa vastuullisen alkoholianniskelun periaatteita.

– Hyttijuhlintaa ja juomista pyritään vähentämään esimerkiksi nuorisoryhmien kohdalla tarkastamalla matkatavarat lähtiessä.

Osalle lähdöistä on asetettu tax free -alkoholin myyntirajoituksia. Laivoilla on Marika Nöjdin mukaan myös kattava järjestyksenvalvonta ja videokameravalvonta.

– Matkustajien hytteihin emme kuitenkaan pysty valvontaa ulottamaan.

Silja Linen laiva Helsingin satamassa
Tallink Siljan laivoilla nuorten hyttijuopottelua estetään muun muassa tarkastamalla matkatavarat lähtiessä.Antti Kolppo / Yle

Laivan henkilökunta on koulutettu kohtaamaan erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita. Myös Suomen ja Ruotsin viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä.

Viking Linen viestintäpäällikkö Christa Grönlund luettelee pitkälti samankaltaisia toimenpiteitä. Hän lisää listaan sen, että matkustajien henkilöpapereita tarkastetaan aiempaa useammin.

– Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisten rikosten suhteen laivoillamme.

Grönlundin mukaan varustamon tekemä ennaltaehkäisevä työ on tuottanut tulosta myös raiskausten torjunnassa. Grönlund toteaa kuitenkin saman akilleen kantapään kuin hänen kollegansa Tallink Siljalla:

– Karkeimmat seksuaalirikokset tehdään yleensä hyteissä, joihin meillä ei ole mahdollisuutta puuttua kameroin tai vahdein. Puutumme kuitenkin välittömästi tilanteeseen, jos on vähäistäkään syytä epäillä, että jotain voisi olla menossa pieleen.