Suomalainen kuolee yhä harvemmin tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti

Kymmenen vuoden tilastojen mukaan ns. ei-luonnollisesti kuolleiden määrä on vähentynyt viidenneksen.

kuolemansyyt
Siunaustilaisuus alkamassa.
Kalevi Rytkölä / Yle

Kuinka me kuolemme? Ylivoimaisesti eniten sairauksiin, kertoo Tilastokeskuksen uusin kuolinsyytilasto (siirryt toiseen palveluun).

Tilaston mukaan vuonna 2016 kuoli 54 000 suomalaista. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti eli ns. ei-luonnollisiin kuolemansyihin menehtyneitä oli yhteensä 3 400. Sairauksiin – ja/tahi vanhuuteen, kuten ennen sanottiin – kuolivat sitten loput 50 600.

Entäpä murhat? Henkirikoksen seurauksena vuonna 2016 sai surmansa 63 henkilöä. Tyypillisin uhri oli 50–54-vuotias mies. Murhiin, tappoihin ja pahoinpitelyihin menehtyneiden määrä on kymmenessä vuodessa vähentynyt yli 40 prosenttia.

Kuolema yhä luonnollisempi

Suomalainen kuolema on muuttunut vuosikymmenessä yhä luonnollisemmaksi. Kymmenessä vuodessa onnettomuuksiin, itsemurhiin ja väkivaltaan kuolleiden osuus on pudonnut 9 prosentista 6 prosenttiin ja samana aikana näihin syihin kuolleiden määrä on vähentynyt viidenneksellä, kertoo Tilastokeskus.

Lukumääräisesti eniten ovat vähentyneet tapaturmaiset alkoholi- ja lääkemyrkytykset sekä itsemurhat. Tosin viime vuonna itsemurhien määrä kasvoi.

Vuonna 2016 itsemurhan teki 787 henkilöä, mikä oli yli 50 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta lähes saman verran kuin vuonna 2014. Vielä vuonna 1990 Suomessa tehtiin 1 500 itsemurhaa.

Itsemurhan tehneistä useampi kuin kolme neljästä oli mies. Naisten itsemurhissa painottuvat miehiä enemmän nuoret, alle 25-vuotiaat. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli sekä naisilla ja miehillä 49–50-vuotta.

Mies kuolee helpommin "ei-luonnollisesti"

Siitä huolimatta, että jokainen kuolee joskus, kuolema ei ole sukupuolineutraali. Vuonna 2016 tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleista oli kaksi kolmasosaa miehiä. Erityisesti keski-ikäisten miesten alttius kuolla ei-luonnollisiin syihin on selvästi naisia suurempi.

Tapaturmatilastoissa yleisimmin suomalainen aloittaa matkansa tuonpuoleiseen kaatumalla tai putoamalla. Tällainen kuolema on luonnollisesti yleisempää iäkkäillä.

Tässä katsannossa kaatumisten, putoamisten ja itsemurhien jälkeen kolmanneksi yleisintä olivat tapaturmaiset alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Niihin kuoli 2016 noin 500 henkeä. Hieman yli puolet aiheutui alkoholista.

Saunaan kuivui 53

Sitten tulivat vuonna 2016 tukehtumiset (86 kuollutta), hukkumiset (87) ja tulipalokuolemat (77).

Tilastokeskus on listannut lisäksi kansallisena piirteenä tapaturmakuolleisuudessa saunan kuumuuteen kuolemisen (53 kuollutta) ja kuoliaaksi paleltumisen (66).

Nuorilla tautikuolleisuus on luonnollisesti vähäistä. Alle 15-vuotiaden yleisin kuolinsyy oli liikenneturma.