Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Lihavien terveydenhuollon kustannukset ovat yli kolmanneksen suuremmat kuin ylipainoisilla ja normaalipainoisilla

Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan lihavuudesta seuraa merkittäviä terveydenhuollon kustannuksia pääasiassa siihen liittyvän lisäsairastavuuden vuoksi.

Lihavuuden mukanaan tuomista lisäsairauksista eniten terveydenhuollon kustannuksia tuottivat muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Laaja suomalainen väestötutkimus osoitti, että lihavuudella ja sen mukanaan tuomilla lisäsairauksilla on yhteys terveydenhuollon suoriin kokonaiskustannuksiin.

Tutkimus vertaili terveyspalveluiden ja lääkkeiden käytön kustannuksia kahden ryhmän, lihavien sekä ylipainoisten ja normaalipainoisten välillä.

Terveydenhuollon suorat kustannukset eli kaikki potilaan hoitoon liittyvät kustannukset olivat lihavilla 2 665 euroa henkilöä kohden vuodessa, kun vastaavat kustannukset olivat normaali- ja ylipainoisten ryhmässä 1 799 euroa vuodessa.

Lihavien suorat terveydenhuollon kustannukset olivat 36 prosenttia suuremmat kuin verrokkiryhmän, ja tähän kuuluvat terveyspalveluiden käyttökustannukset olivat 27 prosenttia suuremmat.

Korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset olivat lihavilla 67 prosenttia suuremmat kuin verrokkiryhmällä. Lääkekuluista suurimmat menoerät lihavien ryhmässä tulivat diabetes-, verenpaine-, astma- ja kolesterolilääkkeistä.

– Tutkimus tehtiin, jotta päättäjät näkisivät lihavuusongelman vakavuuden ja ohjaisivat resursseja lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon. Emme missään nimessä halua syyllistää lihavia ihmisiä, sillä lihavuus ei ole oma valinta, professori, ylilääkäri Kirsi Pietiläinen HUSista painottaa.

Valtaosalla lihavista aineenvaihdunnan sairauksia

Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että harva lihava säästyy aineenvaihdunnan sairauksilta: 90 prosentilla lihavista oli jokin aineenvaihdunnan sairaus.

Heidän terveydenhuollon kustannuksensa olivat 2 775 euroa vuodessa, kun aineenvaihdunnaltaan terveillä lihavilla kustannukset olivat 1 699 euroa henkilöä kohden.

Aineenvaihdunnan sairauksia ovat korkea kolesteroli, veren suurentuneet rasva-arvot, verenpainetauti ja tyypin 2 diabetes tai sen esiaste.

Tutkimuksen mukaan lihavuudesta seuraa merkittäviä terveydenhuollon kustannuksia pääasiassa siihen liittyvän lisäsairastavuuden vuoksi.

Lisäsairauksista eniten terveydenhuollon kustannuksia tuottivat esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Harva tulee vastaanotolle lihavuuden takia

Kirsi Pietiläisen mukaan tutkimuksen tarkoitus on herättää päättäjät huomaamaan, että lihavuuden hoitoon tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän tukea ja resursseja.

– Tällä hetkellä potilaita hoidetaan, lääkitään ja leikataan, mutta sairauden yksi juurisyy, lihavuus, jää hoitamatta. Lihavuuden hoitamatta jättäminen on tulevaisuudessa erittäin kallista, Pietiläinen sanoo.

Tutkimuksen mukaan lihavuus oli ensisijainen terveydenhuollon käyntisyy vain kolmella prosentilla henkilöistä, jotka terveystutkimuksen perusteella olivat lihavia.

– Lihavuuteen liittyy paljon lääketieteellistä ja biologista taustaa, joka ei omalla päätöksellä ratkea, vaan siihen tarvitaan lääketieteellistä apua, työkaluja ja hyvää moniammatillista hoitoa. Potilaita pitää auttaa eikä vain pyytää syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän, Pietiläinen huomauttaa.

Tutkimuksessa oli mukana 5 587 FinTerveys 2017 -tutkimuksen terveystarkastukseen satunnaisesti valittua täysi-ikäistä henkilöä. Lihavien ryhmän painoindeksi oli yli 30 ja heidän keski-ikänsä 53 vuotta. Verrokkiryhmään kuuluvien painoindeksi oli alle 30 ja keski-ikä 49 vuotta.

Tiedot terveydenhuollon käynneistä ja sairaalahoidoista, diagnooseista sekä reseptilääkeostoista on saatu THL:n ja Kansanterveyslaitoksen rekistereistä.

Kuuntele Radio Suomen Kysy-ilta, jossa ylipainosta keskustelevat ja kuuntelijoiden kysymyksiin vastaavat lihavuustutkija ja lääkäri Kirsi Pietiläinen, sekä laillistettu ravitsemusterapeutti, tietokirjailija Hanna Partanen.