Sápmi |

50-60 ealgga jápmán Anára ja Ohcejoga guovllus

Leammi álbmotmeahcci, Muotkeduoddara ja Ohcejoga guovllus leat jápmán 50-60 ealgga. Garra dálvi sáhttá čilget jápmimiid, muhto maiddai iskosiid ealggain leat váldán.

Jápmán ealga.
Jápmán ealga. Govva: Esa Vuomajoki.

Leammi álbmotmeahcci, Muotkeduoddara ja Ohcejoga guovllus leat jápmán sullii 50-60 ealgga muitala Mehciráđđehusa luonddugohcci Esa Vuomajoki. Vuomajoki muitala maid, ahte stuorámus oassi jápmán ealggain leat čearpmahat, muhto mielde leat maid sarvvat ja njiŋŋelasatge. Olu leat suge oainnu mielde ealggat jápmán dán dálvve.

– No dat lea hui olu gal, galhan ealggat lávejedje jámadit, muhto eai nu issoras olu go dán dálvve lea jámadan, Vuomajoki lohká.

Dán jagi giđđa lea bistán guhká ja bievllat leat easkka ihtán. Vuomajoki lohkáge, ahte garra dálvi sáhttá leat dagahan ealgajápmimiid.

– Mun gáddán, ahte dás go dat árra dálvi bođii duottarleagi reatkkámarrasat borgojedje, de dat ealggat bohte dan dálveorohahkii johte ja issoras gassa muohta ja guhkes giđđa gálahat dat váibbadii čearpmahiid ja maiddai sarvvaid, lohká Vuomajoki.

Meahcciráđđehusa luonddugohcci Esa Vuomajoki. Govva: Yle / Vesa Toppari

Maiddai davddat sáhttet dagahit ealgajápmimiid

Maiddai dávddat sáhttet leat sivvan jápmimiidda Dál leatge čielggadeame ášši, muhto dieđuid ferte vuordit dassážii go iskosiid bohtosat bohtet.

– Doppe leat leamašan moadde dakkárge ealgga mat leat geassán mannjejulggiid, ahte mii leat daiguin váldán iskosiid ja dat leat sáddejuvvon dohko Evirai ja doppe bohtet dalle dasto dat bohtosat, muitala Vuomajoki.

Vuomajoki muitala, ahte jus gávdná jápmán ealgga, nu das livččii buorre almmuhit.

– Dat livččii hui vuogas almmuhit doaimmajođiheaddjái. Anára bealde Anár doaimmajođiheaddjái ja Ohcejoga bealde fas Ohcejoga doaimmajođiheaddjái.  Nu munnje riŋgesta ja mun registreren daid jápmán ealggaid, muhto livččii hui vuogaš go olbmot riŋgešedje, muitala Vuomajoki.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä