Sápmi |

Álgu Foanda lea ásahuvvon nannet eamiálbmogiid jiena Árktalaš ráđis

Eamiálbmogat leat mannan vahkus ásahan foandda, mii galgá lasihit sin oassálastima Árktalaš ráđi barggus.

Arktinen neuvosto
Govva: Arktalaš ráđđi

Aleut, Athabascan, Gwichat, sámit ja badjel 40 Ruošša eamiálbmoga leat čállán vuollái virggálaš dokumeantta mainna álggahit Álgu-foandda.

Álgu-foanda lea buorredáhtolaš foanda, mii lea dahkkon dan jáhkus, ahte mearrádusat, mat dahkkojit arktalaš guovllus daid galggašedje hápmet sii, geat leat álot orron arktalaš guovllus ja sisttisdoallat sin kultuvrra, árbevieruid ja dieđu.

Foandda ulbmilin lea háhkat resurssaid mainna doarjut eamiálbmogiid oassálastima árktalaš ráđis.

Foandda ruhtadeapmi galgá lasihit earet eará eamiálbmogiid báikkálaš oassálastima ja rájiid rasttildeaddji ovttasbarggu ovddideami.

Eanet áššis dáppe.

Árktalaš ráđđi

Árktalaš Ráđđi galgá ovddidit ovttasbarggu ja oktiiordnema gaskal árktalaš riikkaid dakkár áššiin, mat gullet arktalaš guovlluide. Árktalaš Ráđđi lea áidna regionála ovttasbargoorgána, mas buot gávcci árktalaš riikka leat mielde; vihtta davviriikka, USA, Kánada ja Ruošša.

Árktalaš Ráđi erenoamáš dovdomearka lea ahte buot davviguovllu álgoálbmotorganisašuvnnat sáhttet oažžut stáhtusa bistevaš oassálastin. Guđa álgoálbmotorganisašuvnnas lea dál dakkár stáhtus. Dát leat Sámiráđđi, Inuit Circumpolar Conference (ICC), Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Aleut International Association (AIA), Arctic Athabaskan Council ja Gwich'in Council International.

Árktalaš Ráđi álgoálbmotčállingoddi lea Københámmanis ja lea ásahuvvon veahkehit bistevaš oassálastiid fágalaččat ja geavatlaččat daid oassálastima oktavuođas Árktalaš Ráđđái.

Beaiváduvvon 15.5. diibmu 14.08: lasihuvvon dieđut Árktalaš ráđis

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä