Sápmi |

"Alitdebbo lieđđun boahtá lassánit"

Anára Báđárjávrris alitdebbo gávdnan Jorma Hevonkoski lei hirpmástuvvan, go gávnnai alitdebbo ná davvin. Su dieđu mielde alitdeappu ii leat ovdal gávdnon ná davvin.

Sinilevää Paadarjärvessä
Govva: Jorma Hevonkoski

Anára Báđárjávrris lea gávdnon alitdeappu.

Jorma Hevonkoski áiccai jo govvii alitdebbo maŋŋebárgga. Birasguovddáš nanne govaid vuođul, ahte gažaldagas lea alitdeappu. Hevonkoski muitala, ahte son jáhkii álggos áican dušše lieđđegavja.

– Ledjen dás moadde beaivvi oaggumen Báđáris, ja disdaga lei hui goalki. Čázeoaivvis lei olu dakkár lieđđegavjalágán áhta, ja dat lei hui viidát. Dalle árvalin ahte dat lea juoga lieđđegavja, muhto justa dalle ii lean rievtti mielde mihkkege beahci dahje eará gilvimen lieđđegavjja. De bohten gáddái ja dasa dat lei čoggon dakkár mállin.

– Dalle bođii jurdda ahte dát ii leat lieđđegavja, go dat ivdni lei hui amas. Muhto válden das govaid ja video, ja bidjen de ovddos guvlui mannat. Ja dat de nannejuvvui alitdeappun.

"Lieđđun boahtá lassánit"

Báđárjávri lei maŋŋebárgga 14 gráđa liekkas, go alitdeappu gávdnui. Hevonkoski jáhkká, ahte alitdebbo lieđđun vel lassána.

– Dál go bohtet lieggasut dálkkit nu mun gáttán ahte dat sihkkarit dat lieđđun vel boahtá stuorrut, go dál čáhci lei easka 14 gráda. Ja dat ii leat vel oalle liekkas.

Dát lea dán gease davimus alitdeappoáicu Suomas. Hevonkoski muitala, ahte su dieđu mielde alitdeappu ii leat ovdal gávdnon ná davvin.

– Gal dat lei heahkkasis diehtu, go goit mun in dieđe ahte ná davvin livččii goassege gávdnon alitdeappu. Muonios lea juoga uhca fuomášumit, muhto Anára bealde ii várrage leat leamašan.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä