Sápmi |

Anarâškielâ servi ry lea ožžon stuorra ruhtadoarjaga Suoma kulturruhtarádjosis

Suoma kulturruhtarájus lea almmustahttán ruhtadoarjagiid oažžuid. Loga dán artihkkalis geat ja makkár prošeavttat leat ožžon doarjaga.

Aanaar kielâpiervâl
Govva: Anja Kaarret / Yle

Stuorámus ruhtadoarjaga Suoma kulturruhtarádjosis lea ožžon Anarâškielâ servi ry 90 000 euro fidnui, mainna hálidit ovddidit dan, ahte anárašgiella oidno čállojuvvon hámis.

Eará sámeguovllu ja sámekultuvrii sihke sámegillii guoskevaš ruhtadoarjagiid oažžut leat:

Fil. mag Markus Juutinen, Oulu, nuortalašgiela giellakontávttaid gieđahalli nákkosgirjedutkamuššii, golmma jahkásaš veahkkeruđa vuosttas jagi veahkkeruhta, Ulla ja Eino Karosuo foanddas 24.000 euro

Fil. doavttir Annika Pasanen, Anár, sámegielaid intensiiva rávesolbmooahpahusa váikkuhusat Suomas gieđahalli nákkosgirjji maŋŋá dahkkon dutkamuššii 28.000 euro

Fil. mag Sonja Tanhua, Oulu, nuortalaččat oassin aktiivalaš álbmotservodaga 1970-logus gieđahalli nákkosgirjedutkamuššii, Reino Kontola doanddas 24.000 euro

Ph.D. Laura Junka-Aikio, Roavenjárga, sámedutkamuša servodatlaš viidodaga Suomas gieđahalli dutkamuššii, oassin SoDi-Sámi-dutkanfidnu, E. J. Längman foanddas 28.000 euro

Fil. mag Tuuli Miettunen, Oulu, sápmelaččaid ja Suoma buresbirgenstáhta gaskavuođaid gieđahalli nákkosgirjedutkamušššii, Väinö Tanner foanddas 24.000 euro

Fil. mag Maarit Magga ja govvejeaddji Nilla-Máhtte Magga, Eanodat, Ráhkkanit rihpaide – Sanoin ja kuvin -fidnu ollašuhttimii 10.500 euro

Fil. mag Maarit Magga, Eanodat, sámiid duodjeestetihka gulahallan liturgalaš tekstiillaiguin gieđahalli nákkosgirjedutkamuššii, E. J. Längman foanddas 24.000 euro

Sámi Duodji ry, Anár, nuortalašeamitgahpira ja anárašnissonolbmo ládjogahpira duddjon- ja dokumenterenfidnu ollašuhttimii 12.000 euro

Anára Sámisearvi ry, Anár, Ijahis idja 2018 -eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa lágideapmái, M. S. Elomaa foanddas 15.000 euro

Medianoma AMK Henna Haverinen ja musihkkapedagoga AMK Jessika Lampi, Anár, Samaa Puuta – sukupolvet ja kohtaaminen -prošeavtta ollašuhttimii Davvi-Lappis, Taidetta hoitolaitoksiin -veahkkeruhtan 5.000 euro

Hetan Musiikkipäivät ry, Eanodat, 49. Heahtá musihkkabeivviid lágideapmái, E. J. Längman foanddas 10.000 euro

Filbmabagadalli Ditte Uljas, Helsset, guolásteaddjisápmelašvuođa gieđahalli dokumeantafilmma dahkamii, Eero Mäkisa muitofoanddas 10.000 euro

Dokumeantabagadalli Suvi West ja medianoma AMK Anssi Kömi, Helsset, Suttesája-filmma ovdabuvttadeapmái 13.000 euro

Artihkkal beaiváduvvo.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä