Sápmi |

Boahttevuođas áiggošedje skuvlet robohtaid sámegielagin

Riikkaidgaskasaš Digisaame-prošeakta skuvlegoahtá davvisámegielat robohtaid, mat sáhttet earret eará doaibmat lohkanreaŋgan čalmmehuvvon olbmuide. Dál robohtaid ja eará digitálaheivehusaid várás čohkkegohtet materiálaid miehtá Sámi, vai buot suopmanat váldojuvvošedje vuhtii.

Video: WIKIROBOTTI.jpg
Video: Yle Ođđasat 24.2.2014

Ođđa Wiki-robohta vehkiin áigot boahttevuođas ovddidišgoahtet sámegiela geavaheami. Digisaame-nammasaš prošeakta ovddida dál sámegielat Wikipedia. Ulbmilin lea Wikipedia vehkiin oahpahit sámegiela robohtaide ja hábmet eará sámegielat digitálaheivehusaid, mat soitet boahttevuođas doaibmat ovdamearkka dihte čalmmehuvvon olbmuide lohkanreaŋgan, muitala prošeavtta jođheaddji, Helssega universitehta doseanta Kristiina Jokinen.

- Mii hábmet boahttevuođas ođđalágan dieđuháhkanprográmmaid dahje dákkár robohtaid, mat ságastallet olbmuiguin ja sáhttet veahkkin lohkat ovdamearka dihte čalmmehis olbmuide aviissaid.

Digisaame johttá davás dán vahkkui

Digisaame-prošeakta johtá dán vahkus Sápmái, gos dasa áigot háhkat materiála. Prošeakta lea čujuhuvvon erenomážit nuorra olbmuide, danin prošeavtta olis galledit sámeskuvllaid dán vahkus. Prošeakta ordne ságastallandilálašvuođaid, main eatnigielat sámegielhállit háleštallet ja čállet Wikipedia-artihkkaliid.

Avvila logahaga sámegiela oahpaheaddji Marjaana Aikio vuordá buriin mielain bohtosiid.

- Mu mielas lea hui miellagiddevaš, mun lean álot rabas buot prošeavttaide ja buot dakkárii, gos mii beassat iskat. Doaivvun gal, ahte oahppit livčče seamma mielas muinna ja vuolggášedje mielde rabas mielain. Mun jáhkán, ahte ođđa oahppoplánaidege čállo, ahte mii galgat máhttit geavahit media máŋggabealagit.

Maiddái eará sámegielaide?

Dál álggos prošeavttain ovddidit davvisámegielat digitálaheivehusaid ja vejolaččat robohtaid. Jus buot goit manná bures, viiddidit prošeavtta maiddái eará sámegielaide, muitala prošeaktajođiheaddji Jokinen.

- Dárkkuhussan lea, ahte jus fal ruđat reahkkájit, de dákkár dutkamuša sáhtášii bargat maid eará sámegielaide, degomat anárašgillii. Áigumuššan leage, ahte maiddái eará sámegielaid hállit sáhtašedje movttáskit seammasullasaš digitálamateriála hábmemis, muitala Jokinen.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä