Sápmi |

Boazodutki Sauli Laaksonen oažžu Topi Salmi -dutkibálkkašumi 2019

Laaksonen dutkanbarggus leamaš stuorra mearkkašupmi bohccuid dearvvasvuođafuolahusa ovddideamis, Šibitdoavttirlihttu ákkastallá.

Sauli Laaksonen
Sauli Laaksonen (gur.) lea sullii 20 jagi dutkan earret eará parasihtaid váikkuhusaid bohccuid dearvvasvuhtii. Govva: Sauli Laaksonen

Parasihttadutki ja bohccuid dearvvasvuođafuolahusa ovddideaddji, šibitdálkkasdiehtaga doavttir ja gazzaealliid buohcuvuođaid doseanta Sauli Laaksonen bálkkašuvvo Šibitdoavttirlihtu Topi Salmi -dutkibálkkašumiin.

Laaksonen lea sullii 20 jagi dutkan earret eará bohccuid parasihtaid njoammunvugiid ja leavvaneami, ja gávnnahan, ahte parasihtaid lassáneamis lea oktavuohta dálkkádaga liegganeapmái. Son lea dutkan earret eará Setarian tundra -nammasaš parasihta leavvaneami boazodoalus.

Parasihtta eallá bohcco čoliin. Dutkanbarggus lea mearkkašupmi njoammumiid dálkkodeamis.

Sauli Laaksonen
Sauli Laaksonen dutkanbarggu ánssus bohccuid dearvvašvuođa čuvvot njuovahagain. Govva: Sauli Laaksonen

Topi Salmi- bálkkašupmi juhkkojuvvo suopmelaš šibitdálkkasdiehtaga dutkiide, geaid bargu leamaš mearkkašahtti sihke servodatlaččat ja riikkaidgaskasaččat.

Sauli Laaksonen dutkanbarggus leamaš stuorra mearkkašupmi bohccuid dearvvasvuođafuolahusa ovddideamis, Šibitdoavttirlihttu ákkastallá. Su barggu ánssus bohccuid dearvvasvuođa leat čuovvugoahtán earret eará njuovahagain.

Bálkkašupmi geigejuvvo Laaksonenii Šibitdoavttirbeivviin gaskavahku 11.12.2019.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä