Sápmi |

Boazoparlameanta čohkkii boazodolliid fas oktii – Gáffebeavddis čatnet oktavuođaid ja lehkkot bálgáid

Jo 70 jagi leat boazodoallit miehtá boazodoalloguovllu čoahkkanan oktii boazoparlamentii. Dáhpáhus lea boazodolliide dehálaš báiki čatnat oktavuođaid, eandaliige gáffebeavddis.

Boazoparlameanta geassemánus 2018.
Boazoparlameanta geassemánus 2018. Govva: Vesa Toppari / Yle

Sullii 500 boazodoalli leat čoahkkanan fas ovtta sadjái. Gáffebottus juohke čiegas šurret seammá ságaid, sáhka lea áli bohccos, muitala bálgosiid ovttastumi várreságadoalli Harri Hirvasvuopio Lappi bálgosis.

Harri Hirvasvuopio Lappi bálgosis.
Harri Hirvasvuopio lea Bálgosiid ovttastusa várreságadoalli ja vuordá áli jahkásaš deaivvadeami eará boazodoalliiguin. Govva: Vesa Toppari / Yle

– Vaikko mas de hállagoađášeimmet, de sáhka jorggiha álot bohccuide. Dát lea dakkár geasi álggaheapmi, ja hui mielas deike boađán vai oainnán oahpes ja ođđa olbmuid, muitala Hirvasvuopio.

Giehtaruohttasa bálgosa várreboazoisit Per-Antti Labba lea ovtta oaivilis Hirvasvuopioin.

– Buorit ságathan dáppe leat go boazoolbmot humadit gaskaneaset, Labba dadjá.

Per-Antti Labba boazoparlameanttas geassemánus 2018.
Labba mielas vuolgá boazoparlamentii deaivat eará boazodoalliid. Govva: Vesa Toppari / Yle

Spiret ja eará eanangeavaheapmi ságastahtte juo 70 jagi dassái

Boazoparlameantta leat ordnen juo 70 jagi. Parlameanttas boazodoallit miehtá viiddis Suoma boazodoalloguovllu čoahkkanit oktii juohkit dieđuid. Dábálaččat boazoparlameanttas dutkit ja áššedovdit buktet ovdan váras áššiid dahje dutkamušaid. Dán jagi lei geahppasut ávvoprográmma, muitala Bálgosiid ovttastusa doaibmajođiheaddji Anne Ollila.

Anne Ollila.
Bálgosiid ovttastusa doaibmajođiheaddji Anne Ollila lohká boazoparlameanttas leat stuorra mearkkašupmi boazodoalliide. Govva: Vesa Toppari / Yle

– Gal dan oaidná man olu ja viidát olbmot leat deike boahtán. Mu váimmu ligge go boazoparlameantta čohkke juohke jagi dán stuorra boazobearraša oktii.

– Ovtta sáhkavuorus gulaimet makkár áššiin dalle ovdal hálle, áššit eai leat áiggi mielde rievdan. Jo dalle ságastalle spiriid birra ja das mo šiehttat seamma eatnamiidda eará eanageavaheddjiiguin. Gažaldagat eai leat rievdan, seamma áššiin mii ainge bargat, dadjá Ollila.

Buorre liiba hukset oktavuođaid ja rahpat bálgáid

Boazodolliid deaivvadeamis leat áli mielde dutkit, virgeolbmot ja ministtar. Gáffebeavddis leage buorre liiba oahpásmuvvat earáide, čilge Niila Laiti Gálddoaivvi bálgosis.

Niila Laiti boazoparlameanttas geassemánus 2018.
Niila Laiti boazoparlameanttas geassemánus 2018. Govva: Vesa Toppari / Yle

– Dát lea oktavuođaidčatnandilálašvuohta. Beassá dego njunnálagaid stáhta virgeolbmuiguin háleštit, dovddadišgoahtit singuin. Jus goas nu deaivá riŋget dahje čállit šleađgaboastta, de diehtá geainna lea čálašeamen, dadjá Laiti.

Sámi boazodoalu ferte čalmmustahttit

Suomas visot bálgosat, nu Sámi go earáge bálgosat, gullet Bálgosiid ovttastusa vuollái. Petra Magga-Vars Lappi bálgosis ja Elen-Anne Sara Sállevári bálgosis lokteba oktan deháleamos áššin sámi boazodoalu čalmmustahttima.

Petra Magga-Vars ja Elen-Anne Sara boazoparlameanttas geassemánus 2018.
Petra Magga-Vars ja Elen-Anne Sara boazoparlameanttas geassemánus 2018. Govva: Vesa Toppari / Yle

– Mun gal geahčan dan Sámi boazodoalu, mo dat lea min máttuid gieđain sirdásan midjiide, nuorat buolvvaide. Dákkár oktavuođas mun jurdilan dan min historjjá guvlui, dadjá Magga-Vars.

Sámi boazodoallit oassálastit áŋgirit boazoparlamentii. Juo oassálastin jahkásaš dáhpáhussii lea okta vuohki, mainna sámi badjeolbmot oidnojit ja ožžot jienaset gullosii.

– Go mii oasálastit dán dáhpáhussii, de mii čájehat, ahte mis gávdno Sámi boazodoallu ja sápmelaš boazodoallit ja mii ovttasbargat. Dillihan lea nu, ahte mii leat dán Bálgosiid ovttastumis seamma ládje go earát bálgosat nai, dadjá Sara.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä