Sápmi |

Bohccot leat buoiddit guopparvalji ja ruotnasa dihte – Boahtteáiggi goit ain váddásot einnostit

Badjeolmmoš lea fuomášan, ahte dán áigge ii šat sáhte luohttit dasa, ahte dálkkit mannet jagis jahkái seamma láhkai. Dán čavčča bohccot leat goit buorre ortnegis, muitalit Báišduoddara bálgosis.

Video: Bigálus Báišduottaris.
Geahča filmma Báišduoddara bigálusain. Filmma lea doaimmahan Anneli Lappalainen. Video: Yle Areena

Báišduoddara bálgosis Ohcejogas álge bigálusat mannan vahkkus. Čakčarátkimat leat badjeolbmuide dehálaččat go dalle oaidná makkár ortnegis eallu lea geasi maŋŋá.

Vássán áiggit leamaš buorit, muitala Áilegas-áidde luhtte Báišduoddara badjeolmmoš Uula-Petteri Somby, Ánne Ovllá Sire Olle Uula-Petteri dahje Heaikka Ovllá Olle Uula-Petteri.

– Dát čakča leamašan buorre, bohccot leat buorre ortnegis. Dán čavčča leamašan olu guobbarat ja ruonas lea bistán guhká.

– Geassi lei vehá gal báhkas ja jurddašii, ahte bohccot šaddet bálgat, muhto ii dat duottarbálgosiin lihkká lean nu vearrái.

Uula-Petteri Somby bigálusas Áilegas-áiddis Gáregasnjárggas.
Uula-Petteri Somby bigálusain Áilegas-áiddis Gáregasnjárggas. Govva: Kirsti Länsman / Yle

Dál golggotmánus gárddástallamiid áigge eai vel dieđe, makkár dálvi boahtá. Badjeolmmoš Ánne Ovllá Sire Olle dahje Heaikka Ovllá Olle, Olavi Somby ballá, ahte buorre geasi maŋŋá sáhttá šaddat heajos dálvi.

– Juos njuoska eatnan ala muohttá ja jiekŋuda, durddida, arvá ja šlahttá de dat bilida guohtuma olu eandalit dáppe duottarbálgosiin. Muohttagiin gal birgehallá ovtto, muhto ii galggašii bodneskárti boahtit, dat lea buot vearrámus bohccui. Eanet gártet vádjolit, manná boazu johtilit maŋás.

– In vuordde earágo livččii buorre goahtun. Boazodillihan eallá dainna mo lea guohtun. Ii buolaš nuge, muhto govttolaš dálvi. Eará mun in gal máhtášii oba vuordit, sávvá Olavi Somby.

Olavi Somby bigálusas.
Olavi Somby vuohttá dálkkádatrievdama váikkuhusaid boazodilis. Govva: Kirsti Länsman / Yle

Gánda Uula-Petteri Sombys leat seammalágan sávaldagat.

– Mun vuorddán, ahte guohtun livččii buorre ja unnán vel muohta, danhan dan doaivu dieđusge. In mun dal dieđe ballat vuos masge, muhto dat lea vearrámus, jos jiekŋajahki šaddá ja bohccot eai ole guohtut dalle, smiehtada Uula-Petteri Somby.

Olavi Somby vuohttá dálkkádatrievdama váikkuhusaid. Son lea fuomášan, ahte dán áigge ii leat seamma álki go ovdal diehtit boahttevaš dálkkiid.

– Go geahččá daid dálkkádagaid, de dat lea árvádus otná beaivve. Dat sáhttá bálkestit gosa beliid beare. Sáhttá leat valjis muohta ja sáhttá árvit guhká. Ii šat sáhte luohttit dasa, ahte jagis jahkái manná seamma láhkai.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä