Sápmi |

Boles joatká Kakslauttanena lihkohisvuođa dutkama – "Johtolatbárttit eai leat lassánan davvin, vaikko sihke lossa- ja turistajohtolat lea eanet"

Stuorát johtolatbárttit leat viehka hárvenaččat davvin, ovddit stuorát bárttis golmmas dušše Anáris sullii moadde jagi dassái.

Toinen Kakslauttasen onnettomuudessa mukana olleista rekoista kuljetti postia.
Govva Kakslauttanena lihkohisvuođabáikkis vuossárgga eahketbeaivve. Olgeš ravddas lea Poastta tráiler, man njunnái ruošša persovdnabiila vujii. Govva: Kaija Länsman / Yle

Boles lea joatkán ikte vuossárgga Soađegili davvioasis dáhpáhuvvan johtolatlihkohisvuođa dutkama.

Guokte olbmo jápme ja golmmas lápmašuvve persovdnabiilla ja tráilera oktiibeaškkeheamis Kakslauttanen máttabealde vuossáriđitbeaivve diibmu 10.30 sulaid. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai, go davás vuodján ruošša persovdnabiila vulggii ovddabealde vuodján tráilera meattá ja vujii ovddal boahtán Poastta tráilerbiilla njeaiga. Lihkohisvuođas jápme persovdnabiilla vuodján almmáiolmmoš ja maŋŋebeaŋkkas čohkkán 3-jahkásaš mánná.

Stuorát johtolatbárttit leat vel viehka hárvenaččat davvin, ovddit stuorát bárttis golmmas dušše Anáris sullii moadde jagi dassái.

Vaikko Davvi-Suoma geainnuin lea lassánan sihke lossa- ja turistajohtolat, eai lihkohisvuođat leat bolesa dieđuid mielde lassánan.

– Statistihkaid go geahččá de lossa johtolaga lihkohisvuođat eai leat lassánan, eaige bolesa dihtui boahtán johtolatbárttit leat leamaš eanet go ovdal, muitala bajitkonstábel Esa Harju.

Olgoriikkalaš, erenoamážit ásialaš vuoddjit bártidit muhtun veardde davi johtolagas, muhto das ii dávjá almmuhuvvo bolesii.

– Erenoamážit ásialaččaid badjel luotta vuodjimat leat barggahan geasehanfitnodagaid maŋimuš jagiid, ja erenoamáš olu áibba maŋimuš áiggiid. Dákkár dáhpáhusain ii goittotge boađe dávjá bolesii diehtu, nappo jearaldat lea dábálaččat unnit doaresbeallái vuodjimiin, main eai lápmašuva olbmot dahje vaháguva opmodat, Esa Harju čilge.

– Dieđus olgoriikkalaččat, erenoamážit asiálaččat, eai leat hárjánan vuodjit min dálvesiivvuin ja máŋgga riikkas lea lassin gurutbeale johtolat, mii sáhttá dagahit váttisvuođaid, Harju joatká.

Boles ii leat vel ožžon ođđa dieđuid vuossárgga lihkohisvuođa sivain. Boles joatká ášši dutkama ja gullá dáhpáhusa oassebeliid.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä