Sápmi |

Davvin vuordimis bivdoriiddut maid boahtte geasi Meahciráđđehusa lohpevuovdinpolitihka dihte

Anáris ráhkkanit lágidit maid boahtte geasi bivdomiellačájáhusa dálá bivdolohpevuovdinpolitihka vuostá. Meahciráđđehus hálida vuovdit ieš bivdolobiid sámeguovllus dakkár jogaide, main leat luosaid sohkii gullevaš guolit.

Olbmot Juvdujoga miellačájáhusas geasset 2017.
Olbmot Juvdujoga miellačájáhusas geasset 2017. Govva: Jouni Aikio / Yle Sápmi

Mannan giđa Juvdujoga alde Anáris dollojuvvui bivdomiellačájáhus Meahciráđđehusa lohpevuovdinpolitihka vuostá. Báikki olbmot šaddet bivdolobiin gilvalit turisttaiguin ja máksit dain seamma ollu.

Juos dilli ii nuppástuva, boahtte bievllas lea ođđa miellačájáhus.

– Oaidnit leš mo virgeolbmot čovdet ášši, gal miellačájáhus varra šaddá, muhto mii čuovvut vuos mo dát ášši manná ovddosguvlui, dadjá Anárlaš Heikki Nikula, guhte lei maid ordnemin mannan gease miellačájáhusa Juvdujohgáddái ođđa guolástanlága vuostá.

Heikki Nikula
Heikki Nikula mielas Meahciráđđehusa lohpevuovdinpolitihkka lea njuolga rievideapmi. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Lága nuppástusain ja áigetávvalis ii leat vel diehtu

Eanan- ja meahccedoalloministeriija lea dán giđđadálvve áiggi gullan davimus gielddaid olbmuid dán áššis. Lohpevuovdimis mearriduvvo guolástanlágas, ja ministeriijas leat guorahallamin vejolašvuođa nuppástuhttit dan guoski paragráfa.

Ollu goit geargá Juvdujogasge golgat čáhci ovdalgo mihkkige šaddá, mieđihii gieskat maid ministeriija virgeolmmoš.

Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
Eanan- ja meahccedoalloministeriija guolledoalloráđđeolmmoš Eija Kirjavainen. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

– Eat duostta vel lohpidit man láhkai láhka vejolaččat nuppástuvvá ja makkár áigetávvalis. Dál figgat hui vuđolaččat guorahallat dan, makkár ođđa lága váikkuhusat leamašan, ja makkár realisttalaš vejolašvuođat dan lea nuppástuhttit, dadjá guolledoalloráđđeolmmoš Eija Kirjavainen.

Meahciráđđehus hálida ieš ávkkástallat luossajogaid – "Dat lea njuolga rievideapmi"

Meahciráđđehus hálida vuovdit ieš bivdolobiid sámeguovllus dakkár jogaide, main leat luosasogat guolit. Kárttat dat čájehit man viiddis áššis lea jearaldat.

Sámi jogat
Buot dáid ivdnejuvvon jogaid Meahciráđđehus hálida ieš ávkkástallat ja vuovdit daidda lobiid. Govva: EMM / MMM

Anárlaš Heikki Nikula mielas Sámi hálidit máttaolbmuid lustaguovlun.

– Go dáppe davimus Sámis leat nu ollu stáhta eatnamat, de dán guovllu leat ráhkadeamen olbmuid virkkosmahttinguovlun báikki olbmuid rivttiid goasttádusain. Mu mielas ii dákkár rievideapmi leat dáppe ovdal dáhpáhuvvan, dat lea njuolga rievideapmi, dadjá Nikula.

Eija Kirjavainen lohká, ahte sii dovdet dán váttis dili ja leat duođaige figgamin buoridit dan.

– Dát ášši lea váttis ja dat guoskkaha máŋggaid oassebeliid. Leat áibbas rehálaččat dál čielggadeamen vejolašvuođaid nuppástuhttit dan ja figgat gávdnat dasa čovdosa, lohpida Kirjavainen.

Divvojuvvon 2.5.2018 dii 9:48: Miellačájáhus Juvdujoga alde ordnejuvvui mannan giđa, ii čakčat, nu mo álggus muitaleimmet.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä