Sápmi |

Dutkanjoavku čielggada studeanttaid oaiviliid Norgga málles, mainna geasuhit fárret boaittobealguovlluide

Suomas gažadit studeanttaid nu gohčoduvvon Norgga málles, mas boaittobealguovlluide fárren olbmuid studeantaloanas oassi sihkkojuvvošii eret. Dutkanbohtosiid muitalit jagi 2022 álggus.

Nelostie Vuotson kohdalla.
Vuohču márkan Soađegilis. Govva: Antti Haanpää / Yle

Suoma oahpahus- ja kulturministeriija lea diŋgon Nuorta-Suoma universitehta Spatia-gielddadutkanlágádusa čielggadit nu gohčoduvvon Norgga málle, mas boaittobealguovlluide fárren olbmuid studeantaloanas addet oasi ándagassii.

Dutkanfidnu lea olggosaddán gažadanskovi, mainna jerret studeanttaid oaiviliid earret eará das, geasuhitgo barggut boaittobealguovlluin skuvllas geargama maŋŋá. Gažadanskovvi lea oaivvilduvvon Davvi-Gárjila, Davvi-Savo ja Varsinais-Suoma guovlluid universitehtaid, allaskuvllaid ja nuppi dási ámmátskuvllaid studeanttaide.

Ulbmilin lea dutkat, ahte mo ja makkár vugiin Suomas sáhtášii ollašuhttit Norgga málle. Bargu lea álgán mánotbadji dassái ja vahkku dassái gažadanskovvi sáddejuvvui dihto skuvllaide, muitala dutkanhoavda Petri Kahia Nuorta-Suoma universitehtas.

– Dasa lassin mii čielggadit dan, makkár surggiide oahppoloanaid geahpádusa sáhtášii mieđihit ja ovdamearkka dihte čielggadit statistihkain, ahte makkár surggiin eai leat doarvái bargit.

Vuosttas bohtosiid mielde Lappi eanangoddi geasuha eanet

Oahpahus- ja kulturministeriija diŋgon dutkamuš galgá gárvánit juo dán jagi lohppii. Dutkanhoavda Petri Kahia jáhkká, ahte ministeriija almmuha dutkamuša bohtosiid jagi 2022 álggus.

Allaskuvllaide dárkkuhuvvon jearahallanskovvi lea johtán skuvllain juo vahku áigge ja muhtun veardde dutkanfidnu lea juo ožžon vástádusaid.

– Vuosttas bohtosiid mielde orru, ahte Lappi eanangoddi geasuha eanet dáin boaittobealguovlluin birra Suoma. Dieđusge ieš dutkamuš lea ain gaskan, ahte vuordit vel loahpalaš bohtosiid, muitala Kahia.

Norgga málle háliidit doalvut riikkabeivviide

Suomas leat guorahallan Norgga málle juo guhká. Jagi 2021 álggus čielggaduvvui, ahte málle ollašuhttin lihkostuvašii maiddái Suomas. Norgga málle lea válmmaštallan eanan- ja meahccedoalloministeriija parlamentáralaš boaittobealguovlluid bargojoavku HAMA.

Bargojoavkku čielggadeami mielde Suoma viidodagas 68 proseantta gullá boaittobealguvlui. Daid guovlluin ásset vihtta proseantta suopmelaččain. Dál oktiibuot 83 gieldda rehkenastojuvvojit boaittobealguovlun. Goittotge boaittobealguovllut leat 246 gieldda guovllus.

Norggas leat geahččalan čoavdit Davvi-Romssa ja Finnmárkku gielddaid bargivátnivuođaid dainna, ahte addet oasi studeantaloanain ándagassii. Maiddái boaittobealguovllu bargi soaitá oažžut vearuhusas geahpádusaid.

Ain lea čielggadanláhkai, ahte maid guovlluide ja makkár doaimmain Norgga málle hálidit Suomas ollašuhttit. Oahpahus- ja kulturminister Antti Kurvinen (Guovddáš) muitalii golggotmánus, ahte ulbmilin lea oažžut Norgga málle Supmii juo dán ráđđehusbaji áigge.

Evttohus Norgga málles lea eará ráđđehusbellodagain váldojuvvon vuostá ruossalas dovdduiguin. Ruonát ja Gurutlihttu eai oainne Norgga málle buot beaktileamos čoavddusin boaittobealguovlluid gelbbolaš bargiid vátnivuhtii. Stáhtaministtar Sanna Marin (SDB) oaidná, ahte evttohusa gánneha guorahallat.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä