Sápmi |

Dutki: Báhpaid dološ teavsttaide sámiin ii sáhte luohttit

Lappi universitehta nákkosgirjedutki Francis Joy dutká shamanismma. Son dadjá, ahte báhpaid 1600- ja 1700-logu teavsttaide sámiid birra ii sáhte luohttit.

Francis Joy
Govva: Lappi universitehta

Lappi universitehta almmustahttá interneahtas iežas bargiid jearahallamiid. Ođđasamos artihkkalis lea jearahallojuvvon eaŋgaslaš Francis Joy, guhte lea čállimin nákkosgirjji dáidaga ja shamanismma oktavuođas sámi kultuvrras ovdahistorjjás gitta dálá áigái.

Dutki Francis Joy oaidná, ahte sámi kultuvrra čállojuvvon historjjás váilot olu dieđut. Son geahččalan duokŋat daid ráiggiid.

Okta sámi historjjá čuolmmain lea Joy mielas dat, ahte historjjá leat čállán báhpat eaige antropologat.

– Dát 1600- ja 1700-logu čállojuvvon teavsttat lea erenoamaš eahpeluohttehahtti.  Dat leat eahpegudnejahtti ja kolonialistalaš teavsttat ja leat čállojuvvon dalá girku agenda geahččanguovllus.

Joy dadjá, ahte nubbi máilmmisoahti duššadii erenoamaš olu sámi kultuvrra. Joy oaidná iežas dutkamušas oaiveáššin guldalit dál sápmelaccaid, sin vásáhusaid ja sin geahččanguovllu iežaset kultuvrii ja historjái.

Nákkosgirji measta gárvvis

Shamanismadutki Francis Joy nákkosgirji Lappi universitehta Dáidagiid dieđágottis lea measta gárvvis.

Nákkosgirjedutkamuša lassin Joy doaibmá gorutterapeuhtan; dainna son lea maid ruhtadan nákkosdutkamušas.

Francis Joy olles jearahallama sáhttá lohkat Lappi universitehta siidduin.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä