Sápmi |

Eanan- ja meahccedoalloministeriija ii kommentere Ohcejoga guollebivdiid duomuid, Meahciráđđehusas fas olu gažaldagat

Meahciráđđehusas ja eanan- ja meahccedoalloministeriijas leat oahpásmuvvan Lappi gearretievtti duomuide, mat laktásit Deanu čázádaga guolástanáššái.

Jukka Bisi
Meahciráđđehusa fuođđohoavda Jukka Bisi. Govva: Priváhta.

Meahciráđđehusas leat oahpásmuvvan Lappi gearretrievtti gaskavahku 6.3. addin dupmui, mas gearretriekti hilggui buot áššáskuhttimiid Deanu čázádaga guolástusáššis.

Meahciráđđehusa fuođđohoavda Jukka Bisi lohká vel leat menddo árrat dadjat, mo duopmu váikkuha Meahciráđđehusa doibmii. Meahciráđđehus galgá čielggadit maid dat sisttisdoallá, ja maid eará eiseválddit jurddašit áššis, dadjá Bisi.

– Mii fertet smiehttat ášši ovdamearkka dihte bivddu bearráigeahču dáfus, ahte maid dat dárkkuha vejolaččat min lobiid dárkkisteami ektui, váikkuhago dát mearrádus jo dál sápmelaččaid boahtte gease guolásteapmái. Buot dákkár gažaldagat badjánit.

"Meahciráđđehus čuovvu fámus leahkki láhkaásaheami"

Jukka Bisi oaidná, ahte jos duopmu lea álgu dakkár prosessii, mii dagašii sápmelaččaid kultuvrralaš rivttiid čielgasabbon, de duomus sáhttá oaidnit positiivvalaš áššiid. Várra seammás maiddái Meahciráđđehusa rolla sápmelaččaid guoski áššiin šattašii čielgasabbon, son jurddaša.

– Nuppe dáfus mearrádus boktá maiddái ođđa gažaldagaid, ja daidda buohkaide eai leat vel vástádusat.

Ovdamearkka dihte ruovttujoga meroštallan boktá gažaldagaid.

– Geain buot sápmelaččain lea ruovttujohka, ja mii dat ruovttujoga meroštallan lea? Muhto leat doppe várra máŋga earáge dán sullasaš gažaldaga, oaivvilda Bisi.

Jukka Bisi muittuha, ahte guolásteapmái guoskevaš láhkaásaheapmi ii leat meroštallan rivttiid etnalaš ákkaiguin, baicce ovdamearkka dihte Badje-Lappis rievttit leat laktásan báikkálašvuhtii.

– Jos dát gearretrievtti duopmu ja vejolaččat das álgi proseassat dolvot dasa, ahte etnalaš ákkaiguin sáhttit meroštallat guolástanrivttiid, nu dieđusge Meahciráđđehus dasto gudnejahttá daid. Dat lea min bargu, ahte mii čuovvut fámus leahkki láhkaásaheami.

Eanan- ja meahccedoalloministeriija ii kommentere duomuid

Maiddái eanan- ja meahccedoalloministeriijas leat oahpásmuvvan Lappi gearretrievtti ievttá duomuide. Eanan- ja meahccedoalloministeriija guolástusráđđealmmái Eija Kirjavainen ii goit hálit kommenteret duomuid máŋge láhkai.

– Ministeriija ii sáhte váldit beali duopmostuolu mearrádusaide. Duopmostuollu bargá iežas barggu ja mii ministeriijas fas bargat iežamet láhkaválmmaštallan barggu, dadjá Kirjavainen.

Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
Eanan- ja meahccedoalloministeriija guolástusráđđealmmái Eija Kirjavainen. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Kirjavainen ii hálit spekuleret váikkuhitgo Lappi gearretrievtti duomut boahtte geasi guolásteapmái.

– Eat sáhte dasage dadjat maidege. Lea buoret, ahte geahččat ráfis dán ášši ja smiehttat leago dárbu vaikkoba lasihit diehtojuohkima dahje juoidá eará. Dál eat vuos sáhte kommenteret ášši, dadjá eanan- ja meahccedoalloministeriija guolástusráđđealmmái Eija Kirjavainen.

Divvojuvvon 8.3.2019 dbm 6:10. Jukka Bisi lea Meahciráđđehusa fuođđohoavda, ii meahcceekonomiijahoavda dego álggos muitaleimmet.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä