Sápmi |

Enontekiön kouluissa pyritään edistämään saamen kielen käyttöä – projektityöntekijä haussa

Kielihankkeella pyritään kehittää kielirikasteista opetusta kaikissa Enontekiön peruskouluissa.

Sámegiella
Saamen kielen käyttöä edistetään hankkeella. Govva: Yle Sápmi

Enontekiön kunnan kouluissa pyritään edistämään saamen kielen käyttöä. Elinvoimalautakunta päätti jatkaa viime syksynä alkanutta Rievssat – kielikylpyä saameksi -hanketta. Enontekiön kunta on saanut hankkeelle rahoitusta opetushallituksesta 30 000 euroa. Kunnan omarahoitus osuus on 7 500 euroa.

Hanke koskee esiopetusta sekä luokkien 1 - 9 perusopetusta. Hankkeen tarkoitus on kaksikielisen esiopetuksen ja perusopetuksen laajentaminen ja kehittäminen, sekä opetuksen jatkumon turvaaminen. Kielirikasteista opetusta jatketaan ja kehitetään kaikissa Enontekiön peruskouluissa. Hankkeessa tehdään myös suunnitelma saamenkielisen opetuksen kehittämiseksi. Hankkeeseen kuuluu muun muassa kouluttaminen, tiedottaminen, opetusmateriaalin luominen sekä yhteistyö eri saamenopetuksesta vastaavien tahojen kanssa.

Enontekiön kunta hakeekin hankkeelle saamenkielistä hanketyöntekijää ajalle 2.10.2017 – 30.6.2018. Tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja saamen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa alle 25 prosenttia oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä